Méně byrokracie pro podnikatele - klienty OZP

Tisková zpráva

25. února 2016

Na padesát tisíc lidí ušetřilo od začátku letošního roku díky Oborové zdravotní pojišťovně nutnost dojít za svou zdravotní pojišťovnou na pobočku a nahlásit běžnou provozní změnu údajů. OZP tak jí pojištěným podnikatelům celkem ušetřila na 10 000 000 Kč, vyjádřeno dle metodiky snižování administrativní zátěže Ministerstva průmyslu a obchodu.

"Během prvních dvou měsíců provedlo ve VITAKARTĚ administrativu spojenou se změnami údajů a platbami pojistného více než 47 tisíc klientů OZP," upřesňuje vedoucí obchodního odboru OZP Mario Böhme. "Ročně pak podá Přehled o příjmech a výdajích na 20 tisíc podnikatelů pojištěných u OZP. Letos skončí lhůta k předložení přehledu 2. května," doplňuje Böhme.

Vyřízení povinného Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015 je s pomocí portálu VITAKARTA ONLINE snadná věc. Elektronicky lze totiž Přehled nejen spočítat a podat, ale také zaplatit - třeba i kartou online nebo naskenováním QR kódu v bankovní aplikaci klienta. Přitom poptávka po mobilních platbách neustále roste a například dle nedávno uveřejněných údajů společnosti MasterCard vzrostla poptávka po digitálních platbách jen za minulý rok dvojnásobně.

Online lze u Oborové zdravotní pojišťovny nahlásit také změny údajů a především si projít platební bilanci za uplynulé období nebo požádat o vystavení potvrzení o bezdlužnosti.


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je s více než 735 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky má ve všech krajských městech a kromě nich jsou klientům k dispozici další klientská centra, Asistenční služba OZP a služby elektronické komunikace, zejména portál VITAKARTA ONLINE, který poskytuje služby první elektronické zdravotní pojišťovny v Česku.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.


Kontakt pro média: media@ozp.cz