Hospodaření OZP v plusu

Tisková zpráva

10. února 2016

Oborová zdravotní pojišťovna jako jediná ze zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven vloni hospodařila s kladnou bilancí. Podle předběžných výsledků je bilance všech fondů pojišťovny za minulý rok v plusu 169 milionů korun.

"Bilance nejdůležitějšího základního fondu, ze kterého pojišťovna hradí zdravotní péči, činila 70 milionů korun do plusu. S kladnou bilancí ovšem skončilo naše hospodaření nejen na základním fondu zdravotní péče, ale na všech fondech," říká generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny Radovan Kouřil a vysvětluje: "V prvé řadě tím našim klientům dáváme jistotu, že s jejich penězi hospodaříme rozumně a že jim jsme schopni dlouhodobě zajišťovat potřebnou péči, protože vyrovnaná bilance je právě toho základním předpokladem."

Mario Böhme, vedoucí obchodního odboru Oborové zdravotní pojišťovny, připomíná, že OZP byla už vloni oceněna jako zdravotní pojišťovna oplývající nejlepším finančním zdravím: "OZP dlouhodobě usiluje o maximální efektivitu ve financování zdravotní péče. Zavádíme pro to i některé moderní a v českém prostředí jedinečné nástroje, jako je například Vitakarta, dostupná přes internet nebo z mobilu, kde se každý náš pojištěnec může podívat na to, co všechno si jeho nebo její lékař z peněz zdravotního pojištění účtoval," říká Mario Böhme.


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je s více než 735 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky má ve všech krajských městech a kromě nich jsou klientům k dispozici další klientská centra, Asistenční služba OZP a služby elektronické komunikace, zejména portál VITAKARTA ONLINE, který poskytuje služby první elektronické zdravotní pojišťovny v Česku.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.


Kontakt pro média: media@ozp.cz