Děkujeme VZP za spolupráci při kultivaci spolupráce mezi pojišťovnami

Tisková zpráva

4. února 2016

Oborová zdravotní pojišťovna děkuje Všeobecné zdravotní pojišťovně za upozornění na případy rozporovaných přihlášek. Těmito případy se zabývají všechny zdravotní pojišťovny při každém přestupovém termínu. Ve většině případů jde o technické důvody. Klient například zapomene, že se k nové pojišťovně přihlásil. Také není neobvyklé, že si klient svou přihlášku rozmyslí, protože mu pojišťovna, od které odchází, odmítne proplatit bonus, na který byl do té doby zvyklý.

VZP v nedávné době oslovila všechny své klienty, kteří se rozhodli přejít k OZP, s dopisem, kde jim poskytuje návod, jak svou přihlášku dodatečně rozporovat; přiložila také formulář, který stačilo podepsat a vyplnit. Ten naleznete v příloze. Evidujeme i případy, kdy podpis klienta na tomto formuláři se zjevně shodoval s podpisem na rozporované přihlášce.

Oborová zdravotní pojišťovna proto již iniciovala společné jednání zdravotních pojišťoven, včetně VZP, ze kterého by měla vzejít univerzální dohoda, jak postupovat v případě přihlášek dodatečně stažených na základě žádosti klienta. Ty nyní každá pojišťovna řeší podle svého vlastního postupu, což nepřispívá k přehlednosti a předvídatelnosti systému.

V tomto celkovém množství stažených přihlášek je také bohužel i malé procento případů skutečně způsobených tím, že náš klientský pracovník pochybil. Takových případů - tedy ne těch popisovaných v úvodním odstavci - řešíme několik desítek. V těchto případech není rozpor. S pracovníky, kteří se na nich negativně podíleli, jsme už ukončili spolupráci a v těch nejzávažnějších případech spolupracujeme s policií. Zároveň jsme zavedli systém ověřování přijatých přihlášek a všechny budoucí klienty v dostatečném předstihu před termínem přestupu kontaktujeme, abychom eliminovali případy, kdy klient o změně zdravotní pojišťovny vůbec neví.

Ať už jde o první variantu, kdy si klient sám přihlášku rozmyslí, či o mnohem závažnější případ, kde skutečně došlo k pochybení na straně pojišťovny, vycházíme klientům maximálně vstříc a řešíme s nimi jejich situaci individuálně k jejich spokojenosti.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Dopis VZP
Dokument PDF | 480 kB


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je s více než 735 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky má ve všech krajských městech a kromě nich jsou klientům k dispozici další klientská centra, Asistenční služba OZP a služby elektronické komunikace, zejména portál VITAKARTA ONLINE, který poskytuje služby první elektronické zdravotní pojišťovny v Česku.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.


Kontakt pro média: media@ozp.cz