OZP má nového generálního ředitele

Tisková zpráva

10. prosince 2015

Správní rada Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) dnes vzala na vědomí rezignaci generálního ředitele Ladislava Friedricha na funkci generálního ředitele k 31. 12. 2015, která byla součástí dohodnutého střednědobého plánu personální obměny. Do funkce generálního ředitele současně jmenovala dosavadního výkonného ředitele OZP Radovana Kouřila.

Ing. Ladislav Friedrich, CSc. (63) pracuje v OZP od roku 1993, generálním ředitelem se stal v roce 1997. Současně zastává funkci prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven České republiky.

Ing. Radovan Kouřil (49) pracuje v OZP od roku 2011 jako výkonný ředitel. V pojišťovnictví působí od roku 1996. Do roku 2010 působil jako finanční ředitel Hutnické zaměstnanecké pojišťovny. V letech 1997 až 2010 zastával funkci vedoucího ekonomické sekce Svazu zdravotních pojišťoven ČR.

Oborová zdravotní pojišťovna má v současné době 740 tisíc klientů a více než 28 tisíc smluvních poskytovatelů zdravotních služeb. Podle letošní analýzy finanční kondice zdravotních pojišťoven patří k nejlépe hospodařícím zdravotním pojišťovnám a je jedinou zdravotní pojišťovnou, která se umístila v žebříčku CZECH TOP 100 nejobdivovanějších firem, kde obsadila 4. místo v kategorii pojišťoven a penzijních fondů.


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je s více než 735 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky má ve všech krajských městech a kromě nich jsou klientům k dispozici další klientská centra, Asistenční služba OZP a služby elektronické komunikace, zejména portál VITAKARTA ONLINE, který poskytuje služby první elektronické zdravotní pojišťovny v Česku.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.


Kontakt pro média: media@ozp.cz