OZP nebude regulovat ambulantní lékaře

Tisková zpráva

2. března 2015

Klienti Oborové zdravotní pojišťovny se nemusejí obávat, že jim ambulantní lékaři nepředepíší veškerou potřebnou péči. Pojišťovna totiž hospodařila v roce 2014 natolik dobře, že může při vyúčtování úhrad za loňský rok ustoupit od toho, aby po praktických lékařích, gynekolozích, a dalších ambulantních specialistech chtěla zpět část výdajů za péči, pokud překročí smluvně sjednaný limit.

„Oborová zdravotní pojišťovna ukončila účetní uzávěrku za rok 2014 a definitivně tak potvrdila velmi dobré hospodářské výsledky, kterých dlouhodobě dosahuje. Každý náš klient tak může mít jistotu, že se mu nestane, že právě na něm bude mít lékař tendenci šetřit, protože už se blíží hornímu limitu nákladů na léky nebo jinou vyžádanou péči.“ říká Ladislav Friedrich, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny. Vysvětluje, že OZP nepřekročila plánované náklady na léčivé přípravky a vyžádanou péči (jako jsou například laboratorní vyšetření, rentgeny, CT apod.) a nebude tak při vyúčtování za rok 2014 uplatňovat u ambulantních lékařů regulační srážky za překročení těchto nákladů. Konečné vyúčtování za rok 2014 bude pro smluvní lékaře OZP příjemným překvapením.

Podle Friedricha bude Oborová zdravotní pojišťovna naopak odměňovat lékaře, kteří poskytují kvalitní péči: „Hospodářské výsledky pojišťovny jsou takové, že je správné využít prostředky pro podporu preventivních aktivit jako například preventivní prohlídky, očkování apod. Proto nabízíme v letošním roce zejména praktickým lékařům rozšíření bonifikačního systému, který umožní odměnit ty lékaře, kteří nabízejí klientům kvalitnější a širší spektrum služeb,“ uzavírá Ladislav Friedrich.


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je s více než 735 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky má ve všech krajských městech a kromě nich jsou klientům k dispozici další klientská centra, Asistenční služba OZP a služby elektronické komunikace, zejména portál VITAKARTA ONLINE, který poskytuje služby první elektronické zdravotní pojišťovny v Česku.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.


Kontakt pro média: media@ozp.cz