Díky vám jsme ušetřili milion

Tisková zpráva

20. února 2015

Za prvních šest týdnů letošního roku reklamovali klienti Oborové zdravotní pojišťovny (OZP) zdravotní péči za milion korun. Reklamaci podalo na 1 000 klientů prostřednictvím portálu VITAKARTA ONLINE, který umožňuje stálou kontrolu výdajů, které za klienta zaplatila zdravotní pojišťovna lékařům, nemocnicím, lékárnám, lázním a dalším zařízením.

"Počet klientů, kteří zkontrolovali péči online způsobem ve VITAKARTĚ, je ale daleko vyšší. Do poloviny února to bylo více než 20 tisíc lidí, kteří kontrolovali péči za 200 milionů Kč," doplňuje mluvčí OZP Mario Böhme.

"Důležité je, že toto je způsob jak snadno ušetřit peníze z veřejného zdravotního pojištění. Jinými slovy, zatímco jinde se zaměřují primárně na to, aby vybraly od pojištěnců víc peněz na pojistném, Oborová zdravotní pojišťovna se vydala cestou skutečných úspor," dodává Mario Böhme.

Portál VITAKARTA ONLINE, kde je registrována třetina klientů OZP, umožňuje nejen přístup k účtu pojištěnce, ale lze jeho prostřednictvím nahlásit například také změnu osobních údajů nebo bankovního spojení. Podnikatelé mohou podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a zaplatit pojistné. Funguje zde také online bonusový systém VITAKONTO, jehož prostřednictvím lze čerpat příspěvky na preventivní aktivity.

"V nejbližší době OZP chystá rozšíření zdravotních funkcí Vitakarty, které by klientům měly umožnit lepší přehled o zdravotním stavu, sdílení údajů s lékaři a další zajímavosti," uzavírá Mario Böhme.


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je s více než 735 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky má ve všech krajských městech a kromě nich jsou klientům k dispozici další klientská centra, Asistenční služba OZP a služby elektronické komunikace, zejména portál VITAKARTA ONLINE, který poskytuje služby první elektronické zdravotní pojišťovny v Česku.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.


Kontakt pro média: media@ozp.cz