Kolik stojí Vaše zdraví

Tisková zpráva

2. února 2015

Obyvatelé České republiky se neorientují v cenách zákroků, za které platí zdravotní pojišťovny. Mají tendenci ceny spíše podhodnocovat, byť si uvědomují, že mnoho zdravotnických výkonů či léků je velmi nákladných. Vyplynulo to z průzkumu, který pro Oborovou zdravotní pojišťovnu provedla v lednu 2015 společnost IPSOS.
Zdravotní pojišťovna OZP umožňuje svým víc jak 730 000 klientům online přístup ke svému účtu a také možnost reklamovat neoprávněně vykázanou zdravotní péči prostřednictvím portálu VITAKARTA ONLINE. Ten začátkem tohoto roku prošel změnou designu, která zpřehlednila finanční údaje a umožnila jediným kliknutím péči odsouhlasit, reklamovat či dokonce udělit pochvalu.
"Od začátku roku se do své VITAKARTY podívalo na 15 tisíc klientů a zkontrolovali péči za více než 160 milionů Kč, a to kampaň ještě neběží naplno," říká generální ředitel zdravotní pojišťovny OZP Ladislav Friedrich.

OZP startuje kampaň
Od 1. února spouští OZP osvětovou a vědomostní kampaň "Víte, kolik stojí Vaše zdraví?", která motivuje občany, aby se více zajímali o finanční náročnost zdravotnických úkonů. Zároveň vybízí své klienty, aby častěji kontrolovali správnost vyúčtování a pomáhali tak šetřit své peníze, kterými na zdravotní výdaje přispívají. "V českém zdravotnictví se každoročně uhradí ze zdravotního pojištění péče za 250 miliard korun. Finanční náročnost léčebných postupů, prostředků a přístrojů se však zvyšuje velkým tempem. Proto je velmi důležité, aby tok financí ve zdravotnictví byl efektivní," vysvětluje Friedrich a dodává, že "je povinností každé zdravotní pojišťovny důsledně kontrolovat veškerou vykázanou péči."

Kampaň, jejíž kreativní podobu a strategické plánování vymyslela agentura Crosscom Marketing Resolution společně s grafickým studiem MIMATIK, poběží zejména na webu www.kolikstojizdravi.cz. Interaktivní formou seznámí zájemce s cenami vybraných zdravotnických výkonů a prostředků, jejichž databáze se bude dále rozšiřovat.
"Od této kampaně si slibujeme především to, že lidé poznají reálné ceny, které pojišťovna hradí za jejich péči, že se o finanční toky ve zdravotnictví budou zajímat a že jim nebude lhostejné, jak je s jejich penězi nakládáno. Naše VITAKARTA ONLINE jim v tom pomůže a zajistí stálou možnost kontroly 24 hodin denně, sedm dní v týdnu," dodává generální ředitel OZP Ladislav Friedrich.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Prezentace "Víte, kolik stojí Vaše zdraví?"
Dokument PDF | 3,6 MB

ve formátu MS PowerPoint

Prezentace "Víte, kolik stojí Vaše zdraví?"
Dokument MS PowerPoint | 1,9 MB


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je s více než 730 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky má ve všech krajských městech a kromě nich jsou klientům k dispozici další klientská centra, Asistenční služba OZP a služby elektronické komunikace, zejména portál VITAKARTA ONLINE, který poskytuje služby první elektronické zdravotní pojišťovny v Česku.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.


Kontakt pro média: media@ozp.cz