Elektronický průkaz pojištěnce poprvé u OZP

Tisková zpráva

8. července 2014

180 tisíc klientů Oborové zdravotní pojišťovny, kteří využívají služeb portálu VITAKARTA ONLINE bude mít k dispozici elektronický průkaz pojištěnce. Ten se od července stane součástí mobilní aplikace mVITAKARTA a bude alternativou k běžné plastové průkazce. OZP stejně jako některé další zdravotní pojišťovny v letošním roce zahajuje výměnu průkazů, ale nabízí také možnost mít průkaz pojištěnce v mobilním zařízení.

"Průkaz pojištěnce OZP slouží také jako Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), takže klientovi OZP poslouží i v zahraničí, což mohou klienti využít hned o prázdninách," doplňuje vedoucí odboru zdravotních programů a marketingu OZP Mario Böhme


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je s více než 730 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky má ve všech krajských městech a kromě nich jsou klientům k dispozici další klientská centra, Asistenční služba OZP a služby elektronické komunikace, zejména portál VITAKARTA ONLINE, který poskytuje služby první elektronické zdravotní pojišťovny v Česku.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.


Kontakt pro média: media@ozp.cz