OZP prokázala svou finanční stabilitu

Tisková zpráva

17. dubna 2014

Správní rada Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) dnes schválila návrh Výroční zprávy za rok 2013.

V loňském roce OZP vykázala příjmy do základního fondu ve výši 13,8 mld. Kč a jeho čerpání ve výši 13,6 mld. Kč a přijala více než 30 tisíc nových pojištěnců. Je tak jednou z mála zdravotních pojišťoven, které dosáhly plně vyrovnané bilance základního fondu zdravotní péče.

"Hospodaření OZP dává klientům jistotu, že nezůstanou bez dostupných a kvalitních služeb a pro smluvní partnery je to dobrý signál, že spolupracují s institucí, která je finančně stabilní," dodává generální ředitel OZP Ladislav Friedrich.


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je s více než 730 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky má ve všech krajských městech a kromě nich jsou klientům k dispozici další klientská centra, Asistenční služba OZP a služby elektronické komunikace, zejména portál VITAKARTA ONLINE, který poskytuje služby první elektronické zdravotní pojišťovny v Česku.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.


Kontakt pro média: media@ozp.cz