Sazby pojistného

Pojistné pro zaměstnavatele

Sazba pojistného

pro rok 2023:

pro rok 2022:

Splatnost

Splatnost: Od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.