Jaké má ze zákona ohlašovací povinnosti k zdravotní pojišťovně zaměstnavatel?

Zaměstnavatel je povinen:

  • oznámit do 8 dnů nástup zaměstnance do zaměstnání, resp. ukončení zaměstnání
  • sdělit případy, kdy do zaměstnání nastoupila osoba bez trvalého pobytu v ČR a tu přihlásit k zdravotnímu pojištění
  • oznámit do 8 dnů změnu zdravotní pojišťovny zaměstnancem
  • oznámit do 8 dnů změnu související s platbou státu za zaměstnance
  • odvádět pojistné za své zaměstnance a vést průkaznou evidenci o platbách pojistného
  • zasílat měsíční přehledy plateb pojistného
  • oznámit ukončení své činnosti, event. zrušení organizace nebo vstup do likvidace
  • při plnění oznamovací povinnosti sdělit obchodní název, právní formu, sídlo, IČO a číslo bankovního spojení
  • zasílat příslušné zdravotní pojišťovně kopie záznamů o pracovních úrazech
  • poskytnout zdravotní pojišťovně při provádění kontroly účetní a jiné doklady

Tato zkrácená informace vychází ze Zákona "O veřejném zdravotním pojištění" č.48/97 Sb.a ze zák. č.592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Facebook
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím