Jaké má ze zákona ohlašovací povinnosti k zdravotní pojišťovně zaměstnavatel?

Zaměstnavatel je povinen:

Tato zkrácená informace vychází ze Zákona "O veřejném zdravotním pojištění" č.48/97 Sb.a ze zák. č.592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.