Bankovní spojení a identifikační údaje pro platby zdravotního pojištění zaměstnavatelů

Číslo účtu: 2070101041/0710, vedený u České národní banky
Konstantní symbol: 3558 při převodu z účtu, 3559 při úhradě poštovní poukázkou
Variabilní symbol: 10-ti místné číslo které je tvořeno IČO plátce + specifikací, kde
IČO - je 8 místné, je-li kratší, doplní se zleva nulami, např. "00001234",
specifikace - je 2 místná, kde se většinou zapisuje "00".
Výsledná podoba variabilního symbolu je pak např. "0000123400".

Pouze tam, kde plátce pojistného nemá právní subjektivitu, ale je dle vnitřních předpisů oprávněn odvádět samostatně pojistné na zdravotní pojištění, je variabilní symbol složen z IČO nadřízené organizace a dvoumístného čísla, označující tohoto plátce v rámci vnitřního členění organizace (např. "02"). Výsledná podoba variabilního symbolu je "0000123402". OZP si vyhrazuje právo, po dohodě s plátcem, tuto specifikaci změnit, v případě duplicity s již zavedeným označením jiné organizační složky.