Sazby pojistného

Sazby pojistného pro rok 2020

Pojistné pro OSVČ

Sazby pojistného

Minimální roční vyměřovací základ:209 010 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ:17 417,50 Kč
Minimální měsíční záloha na pojistné:2 352 Kč

Platba minimální měsíční zálohy

Zálohu ve výši 2 352 Kč musí poprvé za leden 2020 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2020 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2018 platily v roce 2019 zálohy nižší než 2 352 Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je 10.2.2020.

Splatnost záloh na pojistné

Splatnost záloh na pojistné: Od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. V případě, že splatnost pojistného připadá na víkend nebo svátek, posouvá se splatnost na první následující pracovní den.

Splatnost doplatku pojistného

Splatnost doplatku pojistného (případně splatnost pojistného u osob, které nebyly povinny odvádět zálohy): Do osmého dne ode dne, kdy byl zdravotní pojišťovně odevzdán nebo měl být odevzdán Přehled o příjmech a výdajích.

Data pro podání Přehledu za rok 2019

OSVČ, kterým nezpracovává daňové přiznání daňový poradce: do 4.5.2020
OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce: 3.8.2020 (skutečnost, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí OSVČ zdravotní pojišťovně oznámit do 30.4.2019)
OSVČ, které nejsou povinny odevzdávat daňové přiznání: do 8.4.2020

Pojistné pro OBZP

Sazby pojistného

Výše měsíčního pojistného:1 971 Kč

Splatnost

Od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.

Vyměřovací základ

Měsíční vyměřovací základ pro odvod státu za státní pojištěnce7 903 Kč
Výše pojistného hrazená státem1 067 Kč

Splatnost pojistného hrazeného státem

Do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce.

Sazby pojistného v předchozích letech

Můžete si také prohlédnout sazby pojistného v předchozích letech.

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím