Sazby pojistného

Sazby pojistného pro rok 2019

Pojistné pro OSVČ

Sazby pojistného

Minimální roční vyměřovací základ:196 194,- Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ:16 349,50 Kč
Minimální měsíční záloha na pojistné:2 208,- Kč

Platba minimální měsíční zálohy

Zálohu ve výši 2 208,- Kč musí poprvé za leden 2019 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2019 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2017 platily v roce 2018 zálohy nižší než 2 208,- Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je 8.2.2019.

Splatnost záloh na pojistné

Splatnost záloh na pojistné: Od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. V případě, že splatnost pojistného připadá na víkend nebo svátek, posouvá se splatnost na první následující pracovní den.

Splatnost doplatku pojistného

Splatnost doplatku pojistného (případně splatnost pojistného u osob, které nebyly povinny odvádět zálohy): Do osmého dne od dne, kdy byl zdravotní pojišťovně odevzdán nebo měl být odevzdán Přehled o příjmech a výdajích.

Data pro podání Přehledu

OSVČ, kterým nezpracovává daňové přiznání daňový poradce: do 2.5.2019
OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce: 1.8.2019 (skutečnost, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí OSVČ zdravotní pojišťovně oznámit do 30.4.2019)
OSVČ, které nejsou povinny odevzdávat daňové přiznání: do 8.4.2019

Pojistné pro OBZP

Sazby pojistného

Výše měsíčního pojistného:1 803,- Kč

Splatnost

Od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.

Vyměřovací základ

Měsíční vyměřovací základ pro odvod státu za státní pojištěnce7 540,- Kč
Výše pojistného hrazená státem1 018,- Kč

Splatnost pojistného hrazeného státem

Do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce.

Sazby pojistného v předchozích letech

Můžete si také prohlédnout sazby pojistného v předchozích letech.

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím