Sazby pojistného

Sazby pojistného pro rok 2018

Upozornění: Na základě změny zákona č. 592/1992 Sb. platné od 1.9.2015 týkající se zrušení ustanovení o maximálním vyměřovacím základu, nebude již odvod pojistného jak v případě zaměstnanců tak i osob samostatně výdělečně činných omezen žádnou horní hranicí. Pro osoby samostatně výdělečně činné tím pádem není stanovena ani žádná maximální výše měsíční zálohy na pojistné.

Pojistné pro OSVČ

Sazby pojistného

Minimální roční vyměřovací základ:179 874,-
Minimální měsíční vyměřovací základ:14 990,-
Minimální měsíční záloha na pojistné:2 024,-

Platba minimální měsíční zálohy

Zálohu ve výši 2 024,- Kč musí poprvé za leden 2018 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2018 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2016 platily v roce 2017 zálohy nižší než 2 024,- Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je 8.2.2018.

Splatnost záloh na pojistné

Splatnost záloh na pojistné: Od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. V případě, že splatnost pojistného připadá na víkend nebo svátek, posouvá se splatnost na první následující pracovní den.

Splatnost doplatku pojistného

Splatnost doplatku pojistného (případně splatnost pojistného u osob, které nebyly povinny odvádět zálohy): Do osmého dne od dne, kdy byl zdravotní pojišťovně odevzdán nebo měl být odevzdán Přehled o příjmech a výdajích.

Data pro podání Přehledu

OSVČ, kterým nezpracovává daňové přiznání daňový poradce: do 3.5.2018
OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce: 2.8.2018 (skutečnost, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí OSVČ zdravotní pojišťovně oznámit do 30.4.2018)
OSVČ, které nejsou povinny odevzdávat daňové přiznání: do 9.4.2018

Pojistné pro OBZP

Sazby pojistného

Výše měsíčního pojistného:1 647,-

Splatnost

Od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.

Pojištěnci, za které je plátcem pojistného stát

Nově jsou do kategorií státních pojištěnců zahrnuti manželé nebo registrovaní partneři státních zaměstnanců podle zákona o státní službě nebo jiných zaměstnanců v organizačních složkách státu, pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby se souhlasem této organizační složky státu, a nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby.

Vyměřovací základ

Měsíční vyměřovací základ pro odvod státu za státní pojištěnce7 177,- Kč
Výše pojistného hrazená státem969,- Kč

Splatnost pojistného hrazeného státem

Do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce.

Sazby pojistného v předchozích letech

Můžete si také prohlédnout sazby pojistného v předchozích letech.

Facebook
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím