Informace pro samoplátce

Náležitosti platby

Termíny platby pojistného a číslo účtu OZP

Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) platí zdravotní pojištění od prvního kalendářního dne měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Je-li poslední den splatnosti pojistného sobota, neděle nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Pojistné lze platit složenkou nebo převodem z účtu.

Číslo účtu OZP je 2070101041/0710. Variabilní symbol je rodné číslo. Konstantní symbol je 0859 při platbě složenkou nebo 0858 při platbě převodem z účtu.

Před platbou je nutné ohlásit OZP kategorii plátce, a to písemně, faxem nebo e-mailem.

Sazby pojistného

Přečtěte si informace o sazbách pojistného a vyměřovacích základech. Rovněž si můžete prohlédnout historické sazby pojistného.

Zásady pro vyplnění přehledu OSVČ

Přečtěte si oficiální vysvětlení a doporučení k podání přehledu.

Formuláře

Aktuální formuláře

Formuláře za rok 2022:

Některé internetové prohlížeče mají problém správně zobrazit aktivní formulář - zde je návod řešení

ve formátu PDF

Přehled o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2022 - elektronicky
Dokument PDF | 1,61 MB

ve formátu PDF

Přehled o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2022 - ruční vyplnění
Dokument PDF | 542 kB

ve formátu PDF

Poučení k formuláři Přehled OSVČ za rok 2022
Dokument PDF | 218 kB

Upozornění na časté chyby

Pozor! Přehled bude klientovi jako neúplný vrácen, nebude-li obsahovat následující údaje:

Historické formuláře

Formuláře:

ve formátu PDF

2021 Klasický režim / 2021 Paušální režim
Dokumenty PDF | 109 kB

ve formátu PDF

2020
Dokument PDF | 114 kB

ve formátu PDF

2019
Dokument PDF | 108 kB

ve formátu PDF

2018
Dokument PDF | 109 kB

ve formátu PDF

2017
Dokument PDF | 109 kB

ve formátu PDF

2016
Dokument PDF | 118 kB

ve formátu PDF

2015
Dokument PDF | 288 kB

ve formátu PDF

2014
Dokument PDF | 285 kB

ve formátu PDF

2013
Dokument PDF | 129 kB

ve formátu PDF

2012
Dokument PDF | 120 kB

ve formátu PDF

2011
Dokument PDF | 122 kB

ve formátu PDF

2010
Dokument PDF | 94 kB

Poučení k formulářům:

ve formátu PDF

2021 Klasický režim / 2021 Paušální režim
Dokumenty PDF | 180 kB

ve formátu PDF

2020
Dokument PDF | 180 kB

ve formátu PDF

2019
Dokument PDF | 67 kB

ve formátu PDF

2018
Dokument PDF | 350 kB

ve formátu PDF

2017
Dokument PDF | 288 kB

ve formátu PDF

2016
Dokument PDF | 64 kB

ve formátu PDF

2015
Dokument PDF | 142 kB

ve formátu PDF

2014
Dokument PDF | 65 kB

ve formátu PDF

2013
Dokument PDF | 62 kB

ve formátu PDF

2012
Dokument PDF | 54 kB

ve formátu PDF

2011
Dokument PDF | 56 kB

ve formátu PDF

2010
Dokument PDF | 62 kB