Informace pro samoplátce

Náležitosti platby

Termíny platby pojistného a číslo účtu OZP

Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) platí zdravotní pojištění od prvního kalendářního dne měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Je-li poslední den splatnosti pojistného sobota, neděle nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Pojistné lze platit složenkou nebo převodem z účtu.

Číslo účtu OZP je 2070101041/0710. Variabilní symbol je rodné číslo. Konstantní symbol je 0859 při platbě složenkou nebo 0858 při platbě převodem z účtu.

Před platbou je nutné ohlásit OZP kategorii plátce, a to písemně, faxem nebo e-mailem.

Sazby pojistného

Přečtěte si informace o sazbách pojistného a vyměřovacích základech. Rovněž si můžete prohlédnout historické sazby pojistného.

Zásady pro vyplnění přehledu OSVČ

Přečtěte si oficiální vysvětlení a doporučení k podání přehledu.

Formuláře

Aktuální formuláře

Máte zřízen přístup do VITAKARTY ONLINE? Vyplňte Přehled OSVČ za rok 2019 pohodlně a rychle. Stačí se jen přihlásit ZDE.

Pokud přístup nemáte, můžete si o jeho zřízení jednoduše zažádat prostřednictvím elektronické přihlášky ZDE a po jejím vyřízení také využít možnost online podání Přehledu OSVČ.

Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti na rok 2019 s pomocí VITAKARTY ONLINE

Formuláře pro rok 2019:

ve formátu PDF   Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti na rok 2019 - elektronicky
Dokument PDF | 108 kB
(některé internetové prohlížeče mají problém tento formulář správně zobrazit, zde je návod řešení)
ve formátu PDF   Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti na rok 2019 - ruční vyplnění
Dokument PDF | 293 kB
ve formátu PDF   Poučení pro vyplnění Přehledu OSVČ na rok 2019
Dokument PDF | 67 kB

Upozornění na časté chyby

Pozor! Přehled bude klientovi jako neúplný vrácen, nebude-li obsahovat následující údaje:

  • datum vyplnění přehledu OSVČ
  • klientův vlastnoruční podpis

Historické formuláře

Formuláře:

ve formátu PDF

2018
Dokument PDF | 109 kB

ve formátu PDF

2017
Dokument PDF | 109 kB

ve formátu PDF

2016
Dokument PDF | 118 kB

ve formátu PDF

2015
Dokument PDF | 288 kB

ve formátu PDF

2014
Dokument PDF | 285 kB

ve formátu PDF

2013
Dokument PDF | 129 kB

ve formátu PDF

2012
Dokument PDF | 120 kB

ve formátu PDF

2011
Dokument PDF | 122 kB

ve formátu PDF

2010
Dokument PDF | 94 kB

Poučení k formulářům:

ve formátu PDF

2018
Dokument PDF | 350 kB

ve formátu PDF

2017
Dokument PDF | 288 kB

ve formátu PDF

2016
Dokument PDF | 64 kB

ve formátu PDF

2015
Dokument PDF | 142 kB

ve formátu PDF

2014
Dokument PDF | 65 kB

ve formátu PDF

2013
Dokument PDF | 62 kB

ve formátu PDF

2012
Dokument PDF | 54 kB

ve formátu PDF

2011
Dokument PDF | 56 kB

ve formátu PDF

2010
Dokument PDF | 62 kB

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím