Jsem osoba samostatně výdělečně činná nebo osoba bez zdanitelných příjmů: Kdy, jak a kam mám hradit zdravotní pojištění?

Pojistné (v případě OSVČ záloha na pojistné) je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce - tzn., že např. pojistné (resp. záloha) za leden 2017 musí být uhrazeno nejpozději do 8. února 2017.

Pojistné lze platit složenkou nebo převodem z účtu.

Číslo účtu OZP je 2070101041/0710; variabilní symbol: rodné číslo; konstantní symbol: 0859 při platbě složenkou nebo 0858 při platbě převodem z účtu.

Pokud jste se stal/a nově osobou bez zdanitelných příjmů/osobou samostatně výdělečně činnou, je třeba tuto skutečnost oznámit zdravotní pojišťovně.

Facebook
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím