Příspěvky pro zaměstnavatele a OSVČ na samotesty

Ukončení poskytování příspěvku pro zaměstnavatele a OSVČ na samotestování

Vážení zaměstnavatelé a OSVČ,
od 1. července se dle vládního rozhodnutí ruší povinnost testování ve firmách. Na základě toho bychom vás rádi informovali, že preventivní program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19 ze kterého mohou zaměstnavatelé a OSVČ čerpat příspěvky na nákup a provedení samoodběrových testů pro sebe a své zaměstnance, bude k 30.6.2021 ukončen.
Přehled provedených testů za měsíc červen 2021 je možné podat přes stávající webovou aplikaci v průběhu měsíce července. Opravné dávky za měsíc červen lze uplatnit nejpozději do konce měsíce srpna 2021.


Zdravotní pojišťovny, včetně OZP, připravily program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19, ze kterého mohou zaměstnavatelé a podnikatelé čerpat příspěvky na pořízení samoodběrových testů pro sebe a své zaměstnance.

Podávání žádosti o příspěvky pověřenou osobou je možné od 1. 4. 2021, a to formou online webového formuláře dostupného na www.samotesty-covid.cz. Na této webové stránce najdete všechny detailní informace a jsou zde také zveřejněny odpovědi na nejčastější dotazy týkající se příspěvku na samotestování.

Výše příspěvku je max. 60 Kč za jeden skutečně provedený samoodběrový test. Na jednoho zaměstnance/pojištěnce lze čerpat max. 4 x 60 Kč (240 Kč vč. DPH) za kalendářní měsíc. Jednotlivé testy musí být provedeny 1 x za 7 kalendářních dní. Podrobné podmínky programu najdete níže nebo na webové stránce www.samotesty-covid.cz.


30. 3. 2021
V rámci tohoto programu již probíhá postupné centrální rozesílání autorizačních kódů do datových schránek zaměstnavatelů a OSVČ. Kód slouží k autorizaci a přihlášení do elektronického formuláře, prostřednictvím kterého bude možné požádat o příspěvek na testy pro zaměstnance, bez ohledu na to, u jaké pojišťovny jsou pojištěni. Autorizační kódy jsou rozesílány centrálně z datové schránky VZP, nejedná se o spam.


Podrobné podmínky programu:

Pro koho je příspěvek určen?

Čerpat tento příspěvek z Fondu prevence mohou jen subjekty, u kterých byla schválena podpora a provádění testů na onemocnění Covid-19 ve smyslu usnesením vlády č. 191 ze dne 24. 2. 2021, tedy:

a to za své zaměstnance, přičemž za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci (dále jen "zaměstnanec").

 

Od kdy bude možné o příspěvek požádat?

Příspěvek je možné využít od 1. dubna 2021. První měsíc, za který bude možné příspěvek proplatit, je březen 2021.

 

Jaká je výše příspěvku?

Příspěvek na 1 zaměstnance/pojištěnce vychází z vynaložených/uplatněných nákladů na pořízení samoodběrového testu (za testovací sady pro provedení samotestování na základě výjimky vydané MZ ČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., nebo povolené SÚKL ČR) maximálně však 4 x 60 Kč za kalendářní měsíc (240 Kč včetně DPH).
Povolený časový interval na jednoho zaměstnance je provedení maximálně 1 test za 7 kalendářních dní.

 

Jak o příspěvek požádat?

Pomocí elektronického formuláře dostupného na společné webové stránce www.samotesty-covid.cz.

Organizacím, firmám a OSVČ, které mohou o příspěvek žádat, byl prostřednictvím sítě datových schránek zaslán aktivační (autorizační) kód pro registraci do aplikace, přes kterou je možné žádost o příspěvek na samoodběrové testy podat.

OSVČ, které mají nárok na příspěvek a nemají datovou schránku, a zároveň jsou pojištěnci OZP, mají několik možností, jak získat autorizační kód:

 

Co je pro žádost o příspěvek potřeba?

 

Kdy o příspěvek žádat?

O příspěvek lze zažádat nejdříve 1. dubna 2021, a to za testy realizované od 1. března 2021.
Žádost o příspěvek lze podat vždy zpětně za předchozí měsíc, přičemž žádosti o příspěvek se za předchozí kalendářní měsíc podávají vždy nejpozději poslední den měsíce následujícího.

 

Jak a kdy bude příspěvek proplacen?

Příspěvek bude proplacen výhradně v české měně, a to na účet zaměstnavatele nebo OSVČ, ze kterého je hrazeno pojistné a který byl uveden při registraci na společné webové stránce.
Lhůta na zpracování je 30 dnů ode dne doručení bezchybné žádosti.

 

Jaké testy lze pro samotestování použít a kde je koupit?

Využít můžete pouze testy, kterým Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. nebo je povolil SÚKL. Jejich seznam a seznam distributorů najdete zde.
Pozor, na jiné testy než uvedené v seznamu není možné příspěvek proplatit. Seznam je průběžně aktualizován.

 

Podmínky čerpání příspěvku

Podmínky čerpání tohoto příspěvku jsou společné pro všechny zdravotní pojišťovny v ČR. Najdete je také na společné webové stránce.

 

Další podmínky samotestování

 

Kde lze získat další informace k samotestování a povinnosti testovat zaměstnance?

 

Kontakt - dotazy:

Případné dotazy můžete směřovat na e-mail samotesty@ozp.cz.