Bonifikace, piloty, risk-sharing

Bonifikace

Péče o náročnější chronické stavy
V souvislosti se záměrem podpořit komplexní ambulantní péči o chronicky nemocného pojištěnce prováděnou v souladu s doporučenými odbornými postupy a při současném respektování specifické náročnosti ošetřování vybraných skupin chronicky nemocných pacientů realizuje OZP v roce 2020 bonifikační program s cílem zohlednění těch ambulantních odborností, které pečují o náročnější chronické stavy.

Jedná se o bonifikaci poskytovatelů vnitřního lékařství za komplexní roční péči o polymorbidního pacienta, zohledňující vyšší časovou náročnost lékaře při ošetřování tohoto pacienta; diabetologie za péči o diabetika v jeho ambulanci v souvislosti s nasazením první inzulinoterapie; pneumologie a ftizeologie nebo alergologie a imunologie za komplexní péči o pacienta se syndromem překryvu astmatu a CHOPN (ACOS); a dále všechny ambulantní specialisty za ošetření pacienta s poruchou autistického spektra, zohledňující časovou náročnost a individuální přístup k nemocnému s touto diagnózou.

Diabetici a hypertonici
Praktickým lékařům, kteří pečují o své registrované pojištěnce s dg. diabetes mellitus a hypertenze a péči provádí v souladu s doporučenými postupy příslušných odborných společností, kontrolují předepsané markery a jejich pacienti jsou dobře kompenzovaní, vyplatí OZP za období roku 2020 bonifikaci za kvalitu ošetření těchto jejich registrovaných chronických pacientů.

Onkologický screening
V souvislosti s podporou poskytovatelů v poskytování preventivní péče bude praktickým lékařům rovněž vyplacena bonifikace za poskytování preventivních prohlídek a provádění onkologického screeningu – tj. vyhodnocování testu na okultní krvácení ve stolici u jím registrovaných pojištěnců.

Očkování dětských pacientů
Praktické dětské lékaře OZP ocení za realizovaná povinná očkování svých registrovaných dětských pojištěnců, včetně časové náročnosti při komplexní edukaci rodičů nebo zákonných zástupců dětí o prospěšnosti a účelnosti očkování.

Preventivní gynekologické prohlídky
OZP bude v roce 2020 rovněž bonifikovat ambulantní gynekology za provádění preventivních prohlídek, včetně onkologické prevence nádoru děložního hrdla a nádorů prsů u jimi registrovaných pojištěnek.

 

Pilotní projekty

Léčba časného stadia karcinomu prostaty stereotaktickou protonovou radioterapií
I v roce 2020 pokračuje OZP v realizaci pilotních projektů, a to léčby časného stadia karcinomu prostaty stereotaktickou protonovou radioterapií, tj. úhrady zdravotní služby poskytnuté pojištěncům OZP související s diagnostikou a léčbou protonovou radioterapií v případech, kdy je u pojištěnce diagnostikováno časné stadium rakoviny prostaty indikované k radioterapii hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Intenzivní neurorehabilitace u dětí
Dětským pojištěncům s vrozeným nebo získaným poškozením mozku, u nichž existují důvodné předpoklady, že intenzivní neurorehabilitace bude mít pro další vývoj vyšší přínos než standardní léčba, OZP uhradí intenzivní neurorehabilitační léčbu u specializovaného poskytovatele.

Miniinvazivní algeziologické zákroky
Pojištěncům s diagnostikovanými vertebrogenními, radikulárními (a to s nebo bez herniace meziobratlové ploténky), diskogenními, neuropatickými a chronickými bolestmi zad a krku hradí OZP indikovanou léčbu u specializovaného poskytovatele miniinvazivními algeziologickými zákroky.

Telemetrické sledování EKG
OZP rovněž pokračuje v realizaci dlouhodobého telemetrického sledování EKG pojištěnců OZP, které prokazatelně zpřesní diagnostiku některých stavů spojených s poruchami srdečního rytmu, a to jak v kardiologických, tak neurologických indikacích s cílem vyhodnocení možnosti následné časné terapeutické intervence.

Vyhodnocení záznamu EKG z nositelné elektroniky
Prostřednictvím klientské aplikace VITAKARTA poskytuje OZP svým pojištěncům rovněž možnost získat předběžné vyhodnocení zjednodušené EKG křivky získané prostřednictvím jejich chytrých hodinek Apple Watch. EKG křivka je vyhodnocena do 24 hodin po jejím doručení, přičemž zabezpečenou cestou získá pojištěnec zpět výslednou zprávu informativního charakteru.

 

Risk-sharing v oblasti zdravotnických prostředků

Sakrální neuromodulace
OZP uzavřela se společností Medtronic Czechia s.r.o. Smlouvu o spolupráci – risk-sharingový projekt, aby měli pojištěnci OZP zajištěn přístup k moderní léčbě fekální inkontinence či dysfunkce dolních močových cest prostřednictvím tzv. sakrální neuromodulace. Pojišťovna má na základě tohoto typu projektu zároveň jistotu, že bude hradit pouze správně indikovanou léčbu, jejímž výsledkem je znatelné a prokazatelné zlepšení zdravotního stavu pojištěnce.

Léčba pokročilé artrózy
Druhým risk-sharingovým projektem je smlouva na použití moderního zdravotnického prostředku k léčbě (artroplastice) pokročilé artrózy, uzavřená se společností Johnson & Johnson, s.r.o. Pojištěncům OZP je tak usnadněn přístup k implantaci jedné z nejmodernějších kolenních endoprotéz na českém trhu (Attune ® Knee System).

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím