Ústavní péče

2023

Praktičtí lékaři  Oznámení o změně postupu při poskytování prediktivně-prognostického genomického testu u pacientů s karcinomem prsu

Praktičtí lékaři  Informace Poskytovatelům zdravotnických služeb

2022

Praktičtí lékaři  Informace k přechodu na nový informační systém

2021

Praktičtí lékaři  Léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely bez indikačních a preskripčních omezení v roce 2021

2020

Ústavní péče  Informace k OD 00795 pro poskytovatele lůžkové péče - aktualizace k 11.11.2020
(ve formátu PDF)

Praktičtí lékaři  Léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely bez indikačních a preskripčních omezení v roce 2020

2019

- v tuto chvíli bez odkazu

2018

- v tuto chvíli bez odkazu

2017

- v tuto chvíli bez odkazu

2016

- v tuto chvíli bez odkazu

2015

- v tuto chvíli bez odkazu

2014

Praktičtí lékaři  Návrhová činnost při poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně

2013

- v tuto chvíli bez odkazu

2011

- v tuto chvíli bez odkazu