Změna kódů zdravotnických prostředků

Od 1. prosince 2019 dochází v důsledku ukončení tzv. Přechodného období novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákonem č. 268/2018 Sb., k velmi rozsáhlé změně kódů všech sériově vyráběných zdravotnických prostředků (nikoliv tedy zakázkových, individuálních ZP), které byly zcela, nebo částečně doposud hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění a které jejich výrobci v červnu 2019 tzv. přeohlásili do Seznamu hrazených zdravotnických prostředků vydávaných na poukaz (který vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv, viz například zde: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-cen-a-uhrad-zp-hrazenych-na-poukaz-k-1-12-2019).

Současně u těchto zdravotnických prostředků také dochází ke změně podmínek pro úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění, jakož i ke změně výše úhrad jako takové. Od 1.12.2019 budou všechny zdravotnické prostředky vydávané na Poukaz hrazeny výhradně za podmínek uvedených ve výše uvedené novele zákona č. 48/1997 Sb., zejména pak v oddílu C přílohy č. 3 této novely.

Pro upřesnění pravidel pro stanovení výše a podmínek úhrady u poukazů vydaných před 1.12.2019 všechny zdravotní pojišťovny v ČR vydaly jednotnou metodiku (zde ke stažení ve formátu pdf).

V případě jakýchkoliv dotazů, které by se týkaly předepisování, výdeje a úhrad zdravotnických prostředků, kontaktujte oddělení kontroly zdravotnických prostředků e-mailem na adresu zdravpro@ozp.cz, popřípadě telefonicky na tel. číslo: 261 105 551.