Informace pro praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost o zajištění očkovacích látek pro povinná očkování v roce 2012

Informace pro praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost o zajištění očkovacích látek pro povinná očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění

S účinností od 1. ledna 2012 jsou zdravotní pojišťovny působící v České republice povinny hradit z veřejného zdravotního pojištění léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek (dále jen "očkovací látky"), a to v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Jsme rádi, že společná jednání zdravotních pojišťoven se zástupci MZ ČR, Sdružení praktických lékařů a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost došla v zájmu zajištění plynulého chodu očkování k dohodě.

Na základě jednání byla zpracována Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2012 a 2013, o které již byli PL a PLDD informováni prostřednictvím svých zástupců a kterou vám zde předkládáme. Pro Vaši informaci také přikládáme Postup při vykazování pravidelného očkování.

V návaznosti na to vám byl odeslán Dodatek ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče stanovující podmínky při vykazování výkonů spojených s aplikací léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná plošná očkování.

Dále Vám sdělujeme, že způsob vykazování podle výše uvedené Metodiky bude stejný i pro očkovací látky, které MZ ČR zakoupilo pro rok 2011 na základě spolupráce s Konsorciem Avenier - Phoenix a které budou aplikované dále v roce 2012, a to až do vyčerpání zásob.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2012 a 2013
Dokument PDF | 139 kB

ve formátu PDF

Postup při vykazování očkování
Dokument PDF | 111 kB

Facebook
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím