Projekt - Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů

Institut postgraduálního vzdělávání (IPVZ) dostal možnost informovat prostřednictvím Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví její významné klienty o projektu "Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů", který je velkým mezníkem v historii vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v České republice.

IPVZ jako generální dodavatel (GD) "Projektu prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů" (dále jen Projekt) vstoupil v červnu 2011 do druhého realizačního roku naplňování cílů Projektu, čímž je mimo jiné finanční podpora vzdělávání více než 38 000 zdravotnických pracovníků účastnících se jednotlivých vzdělávacích aktivit tak, jak byly definovány v žádosti o dotaci z Evropského sociálního fondu. Příjemcem dotace je MZ ČR, které prostřednictvím IPVZ garantuje kvalitu a široké spektrum vzdělávacích programů Projektu, jež jsou určeny všem zdravotníkům zaměstnaným většinovým úvazkem mimo hlavní město Praha. Více než 700 mil Kč, které jsou v Projektu určeny k realizaci širokého spektra vzdělávání, však není možné efektivně a cíleně investovat bez spolupráce se zdravotnickými zařízeními, jakožto předními akreditovanými pracovišti, ve kterých se odehrává praktická část výuky.

Jak již bylo zmíněno, Projekt je zaměřen na vzdělávání lékařů i nelékařských pracovníků ve zdravotnictví s ohledem na legislativní změny, které se požadavků na postgraduální vzdělávání přímo dotýkají.

Lékaři mohou díky široké nabídce certifikovaných kurzů získat zvláštní odbornou způsobilost (nástavbovou atestaci), což druhotně přispěje k rozšíření nabídky kvalifikované péče zdravotnického zařízení, ve kterém lékař pracuje. Navíc tak díky tomu může zdravotní pojišťovna nastavit zajímavější parametry smluvních vztahů s jednotlivými zdravotnickými zařízeními. V Projektu naleznou lékaři i kurzy, které jsou v nabídce vzdělávacích aktivit v České republice unikátní. Jedná se například o vzdělávací program "Poskytnutí neodkladné přednemocniční péče" (ATLS), který je licencovaný americkou chirurgickou společností a je zaměřen na systematický a jednotný přístup ke všem pacientům přicházejícím na oddělení akutního příjmu v rámci ČR.

Stejně jako u lékařů je celá řada zdravotnických činností vázaná na nelékařské profese, jakými jsou například radiologie, biomedicína, biofyzika a mnoho dalších. Proto ani v oblasti vzdělávání nelékařů nezůstává Projekt pozadu. Nabízí velké množství vzdělávacích aktivit pro mnoho oborů, které přispějí ke zvýšení kvalifikace. Díky aktivitě akreditovaných pracovišť byla vytvořena celá řada nových kurzů. Pro příklad můžeme uvést téměř 40 vzdělávacích aktivit vytvořených Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze týkajících se perioperační péče v téměř všech chirurgických oborech.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PROJEKTU "PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A NELÉKAŘŮ"
LÉKAŘINELÉKAŘI
Certifikovaný kurz v lékařském oboruCertifikovaný kurz pro nelékařské povolání v oborech
Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízeníVzdělávací program - Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení
Vzdělávací program - Poskytnutí Neodkladné přednemocniční péče (ATLS)Vzdělávací akce - Akreditované kvalifikační kurzy
Vzdělávací akce konference a semináře pro lékaře a farmaceuty podle jednotlivých specializačních oborů.Vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory
Vzdělávací program Kurz pro kodéry pro lékařské zdravotnické pracovníkyVzdělávací kurz pro kodéry pracovníky přímo řízených organizací
Vzdělávací akce, stáže, konference a semináře pro zubní lékařeVzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči
Přehled vzdělávacích aktivit Projektu "Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů"

Projekt je svým rozsahem schopen oslovit mnoho profesí, se kterými se můžeme ve zdravotnictví setkat. Lékaři i nelékaři tak mají jedinečnou možnost postgraduálního vzdělávání, které druhotným způsobem přispěje ke zvýšení kvalitní, kvalifikované péče s využitím nejmodernějších poznatků současné medicíny. Pro zdravotnická zařízení to znamená zvýšení dostupnosti smluv se zdravotními pojišťovnami a naplnění dikce legislativy vznikající v rámci "reformních zákonů", což sebou přináší další řadu možností a výhod, jak pro zařízení samotné, tak i pro jeho pacienty.

Více informací o Projektu naleznete na stránkách www.vzdelavani-zdravotniku.cz.

Mgr. Vendula Pírková
Pověřená řízením IPVZ

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím