Registrační list k výkonu 01305

01305 - (VZP) DISTANČNÍ KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU REGISTROVANÉHO PACIENTA VPL NEBO PLDD

Platnost výkonu od: 1. 2. 2023
Ohodnocení: 137 Kč
Odbornost: 001 a sdílení pro 002
ZUM: NE
ZULP: NE
Omezení místem: A
Omezení frekvence: 1/1 den; 6/rok
Čas výkonu: 10 min

Výkon je určen pro epizody klinické péče o registrovaného pacienta, která je prováděna z ordinace praktického lékaře distančním způsobem - pacient není fyzicky přítomen v ordinaci.
Cílem je zvýšení a zefektivnění dostupnosti registrujících poskytovatelů v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost pro indikované registrované pacienty, jejichž zdravotní stav poskytovatel zná, dlouhodobě o ně pečuje a tímto si rozšíří portfolio služeb poskytovaných v ordinaci, tedy jedná se o jednu z možných epizod péče/kontaktu v rámci léčebného režimu o daného pacienta. Očekávaným cílem je zlepšení dodržení léčebného plánu ze strany pacienta.

Výkon lze vykázat u pojištěnců, kteří jsou registrováni na některém z pracovišť poskytovatele a zároveň na ně byl vykázán v posledních 24 měsících některý z výkonů preventivní, pravidelné nebo dispenzární péče: 01021, 01022, 02021, 02022, 02031, 02032, 01201, 01204, 09532, 02039. Výkon se vykazuje v situaci změny zdravotního stavu pacienta nebo v případě potřeby monitorace jeho aktuálního zdravotního stavu.

Výkon nelze vykázat v případě pouhé preskripce léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků (chronické medikace) po telefonu, sdělení a konzultace laboratorních výsledků, objednání k vyšetření, změny termínu vyšetření a v jiných situacích, kdy nejsou naplněny níže uvedené činnosti. Výkon neslouží ke konzultaci druhého názoru. Výkon lze vykázat, pokud je distanční péče prováděna nad rámec výkonu 09513 - Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem.

K výkonu nelze vykázat žádný jiný zdravotní výkon. O vhodnosti provedení distanční konzultace rozhoduje registrující lékař.

Obsah činností zahrnutých ve výkonu: