Návrhová činnost při poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně

S účinností od 1.4.2012 zavádí novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 369/2011 Sb., v § 33 pojem léčebně rehabilitační péče.

Výše zmíněnou léčebně rehabilitační péčí se rozumí zdravotní péče poskytovaná v rámci lůžkové péče - následné lůžkové péče na rehabilitačních lůžkách v odborných léčebných ústavech pro dospělé (OLÚ).

Zákon č. 48/1997 Sb. v § 33, ve znění účinném k 1.4.2012, stanovuje v případě léčebně rehabilitační péče dvě taxativně postavené podmínky:

  1. především schválení revizním lékařem
  2. na základě návrhu podaném na příslušném formuláři

S ohledem na nově zavedenou podmínku schválení návrhu revizním lékařem a vzhledem k absenci právní normy dále upravující podmínky pro potvrzování úhrady léčebně rehabilitační péče na rehabilitačních lůžkách v OLÚ připravily zdravotní pojišťovny spolu se zástupci poskytovatelů základní pravidla pro léčebně rehabilitační péči při hospitalizaci v OLÚ.

Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně pro dospělé podává navrhující lékař na formuláři "Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně", který byl odsouhlasen všemi zdravotními pojišťovnami. Návrh naleznete níže na této stánce.

Řádně vyplněný návrh na léčebně rehabilitační péči odešle navrhující lékař na adresu centrály OZP, Roškotova 1225/1,
140 00 Praha 4 nebo na kteroukoli pobočku OZP. Zasílá se poštou nebo elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu ivana.cadkova@ozp.cz. Návrh lze předložit v příslušném datovém rozhraní na datovém nosiči na kontaktním místě OZP, stejně jako osobně doručené návrhy. Po potvrzení revizním lékařem OZP je návrh předán poskytovateli zdravotních služeb dle určení navrhujícího lékaře na návrhu. Odborný léčebný ústav po obdržení návrhu potvrzeného revizním lékařem OZP informuje klienta o termínu nástupu dle zvyklostí pracoviště (např. dopisem nebo v případě překladu prostřednictvím navrhujícího lékaře).

Tímto není dotčena návrhová činnost na poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, péče v odborných dětských léčebnách a dětských ozdravovnách.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF
Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně
Dokument PDF | 140 kB