Kontakty - Zdravotní úsek

- Smazat: paní Dagmar Hochovou + paní Lucii Urbanovou - Přidat: nové kolegyně: Petra Lukáčová tel.: 261 105 168, e-mail: petra.lukacova@ozp.cz Martina Horylová tel.: 261 105 150, e-mail: martina.horylova@ozp.cz

Oddělení primární péče a zpracování dávek

Vedoucí oddělení: Petr Porebski, e-mail: petr.porebski@ozp.cz
Zajišťuje vyúčtování poskytnutých zdravotních služeb, smluvní a úhradovou problematiku segmentu PL, PLDD, gynekologie a stomatologie.
tel. 261 105 619 (Po - Čt: 8.00 - 16.00 hod.; Pá: 8.00 - 14.00 hod.)
 
Kontaktní osoby pro segment PL, PLDD
Anna Mokrá
Vladimíra Kašparová
Božena Berounská
tel. 261 105 478
tel. 261 105 203
tel. 261 105 418
e-mail: anna.mokra@ozp.cz
e-mail: vladimira.kasparova@ozp.cz
e-mail: bozena.berounska@ozp.cz
 
Kontaktní osoby pro segment gynekologie:
Hana Macková
Marcela Fialová
tel. 261 105 159
tel. 261 105 423
e-mail: hana.mackova@ozp.cz
e-mail: marcela.fialova@ozp.cz
 
Kontaktní osoby pro segment stomatologie:
Jana Pohanková
Marcela Fialová
tel. 261 105 230
tel. 261 105 423
e-mail: jana.pohankova@ozp.cz
e-mail: marcela.fialova@ozp.cz
 
Samostatný tým lékáren a dopravy
Odpovídá za vyúčtování a smluvní problematiku lékáren, segmentu zdravotnické dopravy, revizi dokladů zdravotnické dopravy a refundace pojištěncům OZP při použití soukromého vozidla
tel.: 261 105 250 (Po - Čt: 8.00 - 16.00 hod.; Pá: 8.00 - 14.00 hod.)
Vedoucí týmu: Mgr. Jan Musil, tel. 261 105 539, e-mail: jan.musil@ozp.cz
 
Kontaktní osoby:
Kateřina Vlčková
Hana Němcová
Simona Pešková
tel. 261 105 535
tel. 261 105 286
tel. 261 105 265
e-mail: katerina.vlckova@ozp.cz
e-mail: hana.nemcova@ozp.cz
e-mail: simona.peskova@ozp.cz
 
Samostatný tým pro zpracování zdravotních výkonů
Provádí zpracování vyúčtování zdravotních služeb z datových nosičů a papírových podkladů od všech poskytovatelů zdravotních služeb a distribuci zpráv o vyúčtování zdravotní péče včetně vracení korigovaných dokladů
tel.: 261 105 226 (Po - Čt: 8.00 - 16.00 hod.; Pá: 8.00 - 14.00 hod.)
Vedoucí týmu: Monika Prchalová, tel. 261 105 245, e-mail: monika.prchalova@ozp.cz
 
Kontaktní osoby:
Blanka Nechoďdomová
Martina Zbudilová
Lenka Kumštová
tel. 261 105 187
tel. 261 105 112
tel. 261 105 246
e-mail: blanka.nechoddomova@ozp.cz
e-mail: martina.zbudilova@ozp.cz
e-mail: lenka.kumstova@ozp.cz
 
 

Oddělení ambulantní péče

Vedoucí oddělení: Alžběta Hermanová, tel. 261 105 458, e-mail: alzbeta.hermanova@ozp.cz
 
Zajišťuje smluvní a úhradovou problematiku ambulantní specializované péče
tel. 261 105 387 (Po - Čt: 8.00 - 16.00 hod.; Pá: 8.00 - 14.00 hod.)
 
Kontaktní osoby:
Martina Říhová
Petra Lukáčová
Veronika Zikmundová
Kristýna Brožková
Radka Jelínková
Martina Horylová
Tereza Axlerová
tel. 261 105 500
tel. 261 105 168
tel. 261 105 413
tel. 261 105 554
tel. 261 105 486
tel. 261 105 150
tel. 261 105 490
e-mail: martina.rihova@ozp.cz
e-mail: petra.lukacova@ozp.cz
e-mail: veronika.zikmundova@ozp.cz
e-mail: kristyna.brozkova@ozp.cz
e-mail: radka.jelinkova@ozp.cz
e-mail: martina.horylova@ozp.cz
e-mail: tereza.axlerova@ozp.cz
 
 

Oddělení vyžádané péče

Zajišťuje smluvní a úhradovou problematiku ambulantní víceoborové specializované péče segmentu ambulantní léčebné rehabilitační péče, laboratorních služeb a domácí zdravotní péče
(Po - Čt: 8.00 - 16.00 hod., Pá: 8.00 - 15.00 hod.)
Vedoucí oddělení: Lenka Kolářová, tel. 261 105 114, e-mail: lenka.kolarova@ozp.cz
 
Kontaktní osoby:
Blanka Kosová
Ivana Nagyová
Bc. Veronika Dufková
Petra Vorlíčková
Bc. Ivana Brdková
tel. 261 105 131
tel. 261 105 431
tel. 261 105 228
tel. 261 105 313
tel. 261 105 285
e-mail: blanka.kosova@ozp.cz
e-mail: ivana.nagyova@ozp.cz
e-mail: veronika.dufkova@ozp.cz
e-mail: petra.vorlickova@ozp.cz
e-mail: ivana.bdrkova@ozp.cz
 
 

Oddělení ústavní péče

Zajišťuje vyúčtování poskytnutých zdravotních služeb, smluvní a úhradovou problematiku segmentu lůžkové péče.
(Po - Čt: 8.00 - 16.00 hod; Pá: 8.00 - 14.00 hod.)
 
Kontaktní osoby:
Anna Šaššáková
Jelena Plačková
Eva Bláhová
Irena Michnová
Monika Cepáková
tel. 261 105 392
tel. 261 105 185
tel. 261 105 538
tel. 261 105 536
tel. 261 105 549
e-mail: anna.sassakova@ozp.cz
e-mail: jelena.plackova@ozp.cz
e-mail: eva.blahova@ozp.cz
e-mail: irena.michnova@ozp.cz
e-mail: monika.cepakova@ozp.cz
 
 

Oddělení lázeňství

Zajišťuje smluvní oblast týkající se poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče a ozdravenské péče. Zajišťuje posuzování a schvalování návrhů na lázeňskou léčebně rehabilitační péči, ozdravenskou péči a péči v dětských odborných léčebnách, kontrolu vyúčtování a schvaluje úhradu lázeňské léčebně rehabilitační péče a zdravotních služeb poskytnutých ozdravovnami.
tel.: 261 105 126 (Po - Čt: 8.00 - 16.00 hod.; Pá: 8.00 - 14.00 hod.)
Vedoucí oddělení: Bc. Kateřina Racková, tel. 261 105 547, e-mail: katerina.rackova@ozp.cz
 
Odborní referenti:
Ivana Černá
Lucie Hanzlíková
Lucie Kejvalová
Jana Zunová
tel. 261 105 132
tel. 261 105 401
tel. 261 105 176
tel. 261 105 345
e-mail: ivana.cerna@ozp.cz
e-mail: lucie.hanzlikova@ozp.cz
e-mail: lucie.kejvalova@ozp.cz
e-mail: jana.zunova@ozp.cz
 
Revizní lékaři:
lékař Lidiya Bobyk
MUDr. Kamila Stričko
tel. 261 105 550
tel. 261 105 552
e-mail: lidiya.bobyk@ozp.cz
e-mail: kamila.stricko@ozp.cz