Kontakty - Zdravotní úsek

Oddělení primární péče a zpracování dávek

Vedoucí oddělení: Petr Porebski, e-mail: petr.porebski@ozp.cz
Zajišťuje vyúčtování poskytnutých zdravotních služeb, smluvní a úhradovou problematiku segmentu PL, PLDD, gynekologie a stomatologie.
tel. 261 105 619 (Po - Čt: 8.00 - 16.00 hod.; Pá: 8.00 - 14.00 hod.)
 
Kontaktní osoby pro segment PL, PLDD
Anna Mokrá
Vladimíra Kašparová
Božena Berounská
tel. 261 105 478
tel. 261 105 203
tel. 261 105 418
e-mail: anna.mokra@ozp.cz
e-mail: vladimira.kasparova@ozp.cz
e-mail: bozena.berounska@ozp.cz
 
Kontaktní osoby pro segment gynekologie:
Jitka Bartáčková
Marcela Fialová
tel. 261 105 159
tel. 261 105 423
e-mail: jitka.bartackova@ozp.cz
e-mail: marcela.fialova@ozp.cz
 
Kontaktní osoby pro segment stomatologie:
Jana Pohanková
Marcela Fialová
tel. 261 105 230
tel. 261 105 423
e-mail: jana.pohankova@ozp.cz
e-mail: marcela.fialova@ozp.cz
 
Samostatný tým lékáren a dopravy
Odpovídá za vyúčtování a smluvní problematiku lékáren, segmentu zdravotnické dopravy, revizi dokladů zdravotnické dopravy a refundace pojištěncům OZP při použití soukromého vozidla
tel.: 261 105 250 (Po - Čt: 8.00 - 16.00 hod.; Pá: 8.00 - 14.00 hod.)
Vedoucí týmu: Mgr. Jan Musil, tel. 261 105 539, e-mail: jan.musil@ozp.cz
 
Kontaktní osoby:
Kateřina Vlčková
Hana Němcová
Simona Pešková
tel. 261 105 535
tel. 261 105 286
tel. 261 105 265
e-mail: katerina.vlckova@ozp.cz
e-mail: hana.nemcova@ozp.cz
e-mail: simona.peskova@ozp.cz
 
Samostatný tým pro zpracování zdravotních výkonů
Provádí zpracování vyúčtování zdravotních služeb z datových nosičů a papírových podkladů od všech poskytovatelů zdravotních služeb a distribuci zpráv o vyúčtování zdravotní péče včetně vracení korigovaných dokladů
tel.: 261 105 226 (Po - Čt: 8.00 - 16.00 hod.; Pá: 8.00 - 14.00 hod.)
Vedoucí týmu: Monika Prchalová, tel. 261 105 245, e-mail: monika.prchalova@ozp.cz
 
Kontaktní osoby:
Blanka Nechoďdomová
Martina Zbudilová
Jaromíra Pajdová
Hana Macková
tel. 261 105 187
tel. 261 105 112
tel. 261 105 341
tel. 261 105 246
e-mail: blanka.nechoddomova@ozp.cz
e-mail: martina.zbudilova@ozp.cz
e-mail: jaromira.pajdova@ozp.cz
e-mail: hana.mackova@ozp.cz
 
 

Oddělení víceoborové péče

Vedoucí oddělení: JUDr. Irena Jarůšková, tel. 261 105 195, e-mail: irena.jaruskova@ozp.cz
 
Zajišťuje smluvní a úhradovou problematiku ambulantní víceoborové specializované péče
tel. 261 105 402 (Po - Čt: 8.00 - 16.00 hod.; Pá: 8.00 - 14.00 hod.)
 
Kontaktní osoby pro poskytovatelé zdravotních služeb působící v:
Hlavním městě Praha
Martina Horylová tel. 261 105 150e-mail: martina.horylova@ozp.cz
 
Ústeckém kraji, Libereckém kraji, Jihomoravském kraji, Kraji Vysočina, Zlínském kraji, Moravskoslezském kraji, Olomouckém kraji
Lenka Jeklová tel. 261 105 170e-mail: lenka.jeklova@ozp.cz
 
Středočeském kraji, Jihočeském kraji, Královehradeckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Karlovarském kraji
Daniela Tymešovátel. 261 105 398e-mail: daniela.tymesova@ozp.cz
 
Zvláštní smlouvy s lékaři:
Jitka Tuhátel. 261 105 614e-mail: jitka.tuha@ozp.cz
 
 

Oddělení ambulantní péče

Vedoucí oddělení: Alžběta Hermanová, tel. 261 105 458, e-mail: alzbeta.hermanova@ozp.cz
 
Zajišťuje smluvní a úhradovou problematiku ambulantní specializované péče
tel. 261 105 387 (Po - Čt: 8.00 - 16.00 hod.; Pá: 8.00 - 14.00 hod.)
 
Kontaktní osoby:
Martina Říhová
Kateřina Niciejová
Petra Grygarová
Veronika Zikmundová
Kristýna Brožková
tel. 261 105 500
tel. 261 105 168
tel. 261 105 616
tel. 261 105 413
tel. 261 105 554
e-mail: martina.rihova@ozp.cz
e-mail: katerina.niciejova@ozp.cz
e-mail: petra.grygarova@ozp.cz
e-mail: veronika.zikmundova@ozp.cz
e-mail: kristyna.brozkova@ozp.cz
 
 

Oddělení vyžádané péče

Zajišťuje vyúčtování poskytnutých zdravotních služeb, smluvní a úhradovou problematiku segmentu ambulantní léčebné rehabilitační péče, laboratorních služeb a domácí zdravotní péče
(Po - Čt: 8.00 - 16.00 hod., Pá: 8.00 - 15.00 hod.)
Vedoucí oddělení: Lenka Kolářová, tel. 261 105 114, e-mail: lenka.kolarova@ozp.cz
 
Kontaktní osoby:
Blanka Kosová
Lenka Krychová
Zdislava Bastlová
tel. 261 105 131
tel. 261 105 431
tel. 261 105 285
e-mail: blanka.kosova@ozp.cz
e-mail: lenka.krychova@ozp.cz
e-mail: zdislava.bastlova@ozp.cz
 
 

Oddělení ústavní péče

Zajišťuje vyúčtování poskytnutých zdravotních služeb, smluvní a úhradovou problematiku segmentu lůžkové péče.
(Po - Čt: 8.00 - 16.00 hod; Pá: 8.00 - 14.00 hod.)
 
Kontaktní osoby:
Anna Šaššáková
Jelena Plačková
Eva Bláhová
Irena Michnová
Monika Cepáková
tel. 261 105 392
tel. 261 105 185
tel. 261 105 538
tel. 261 105 536
tel. 261 105 549
e-mail: anna.sassakova@ozp.cz
e-mail: jelena.plackova@ozp.cz
e-mail: eva.blahova@ozp.cz
e-mail: irena.michnova@ozp.cz
e-mail: monika.cepakova@ozp.cz
 
 

Oddělení lázeňství

Zajišťuje smluvní oblast týkající se poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče a ozdravenské péče. Zajišťuje posuzování a schvalování návrhů na lázeňskou léčebně rehabilitační péči, ozdravenskou péči a péči v dětských odborných léčebnách, kontrolu vyúčtování a schvaluje úhradu lázeňské léčebně rehabilitační péče a zdravotních služeb poskytnutých ozdravovnami.
tel.: 261 105 126 (Po - Čt: 8.00 - 16.00 hod.; Pá: 8.00 - 14.00 hod.)
Vedoucí oddělení: Bc. Kateřina Racková, tel. 261 105 547, e-mail: katerina.rackova@ozp.cz
 
Odborní referenti:
Soňa Pauchová
Ivana Černá
Lucie Kejvalová
Jana Zunová
tel. 261 105 558
tel. 261 105 132
tel. 261 105 176
tel. 261 105 345
e-mail: sona.pauchova@ozp.cz
e-mail: ivana.cerna@ozp.cz
e-mail: lucie.kejvalova@ozp.cz
e-mail: jana.zunova@ozp.cz
 
Revizní lékaři:
MUDr. Karel Stanslický
MUDr. Jaroslav Kalvach
tel. 261 105 550
tel. 261 105 552
e-mail: karel.stanslicky@ozp.cz
e-mail: jaroslav.kalvach@ozp.cz
 
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím