Kontakty - Zdravotní úsek

Oddělení primární péče a zpracování dávek

Zajišťuje vyúčtování poskytnutých zdravotních služeb, smluvní a úhradovou problematiku segmentu PL, PLDD, gynekologie a stomatologie.
tel. 261 105 619 (Po - Čt: 8:00 - 16:00 hod.; Pá: 8:00 - 14:00 hod.)
Vedoucí oddělení: Petr Porebski, tel. 261 105 276, e-mail: petr.porebski@ozp.cz
 
Kontaktní osoby pro segment PL, PLDD a gynekologie
Anna Mokrá
Vladimíra Kašparová
Božena Berounská
Lenka Kumštová
Jana Pohanková
Hana Macková
Marcela Fialová
tel. 261 105 478
tel. 261 105 203
tel. 261 105 418
tel. 261 105 342
tel. 261 105 230
tel. 261 105 159
tel. 261 105 423
e-mail: anna.mokra@ozp.cz
e-mail: vladimira.kasparova@ozp.cz
e-mail: bozena.berounska@ozp.cz
e-mail: lenka.kumstova@ozp.cz
e-mail: jana.pohankova@ozp.cz
e-mail: hana.mackova@ozp.cz
e-mail: marcela.fialova@ozp.cz
 
Kontaktní osoby pro segment stomatologie:
Blanka Nechoďomová
Markéta Straková
Jitka Tuhá
tel. 261 105 187
tel. 261 105 246
tel. 261 105 614
e-mail: blanka.nechoddomova@ozp.cz
e-mail: marketa.strakova@ozp.cz
e-mail: jitka.tuha@ozp.cz
 
Samostatný tým lékáren a dopravy
Odpovídá za vyúčtování a smluvní problematiku lékáren, segmentu zdravotnické dopravy, revizi dokladů zdravotnické dopravy a refundace péče v ČR a započitatelné doplatky na léčivé přípravky pojištěncům
tel.: 261 105 250 (Po - Čt: 8:00 - 16:00 hod.; Pá: 8:00 - 14:00 hod.)
Vedoucí týmu: Mgr. Jan Musil, tel. 261 105 539, e-mail: jan.musil@ozp.cz
 
Kontaktní osoby:
Kateřina Vlčková
Hana Němcová
Simona Pešková
tel. 261 105 535
tel. 261 105 388
tel. 261 105 265
e-mail: katerina.vlckova@ozp.cz
e-mail: hana.nemcova@ozp.cz
e-mail: simona.peskova@ozp.cz
 
Samostatný tým pro zpracování zdravotních výkonů
Provádí zpracování vyúčtování zdravotních služeb z datových nosičů a papírových podkladů od všech poskytovatelů zdravotních služeb a distribuci zpráv o vyúčtování zdravotní péče včetně vracení korigovaných dokladů
tel.: 261 105 226 (Po - Čt: 8:00 - 16:00 hod.; Pá: 8:00 - 14:00 hod.)
Vedoucí týmu: Monika Prchalová, tel. 261 105 245, e-mail: monika.prchalova@ozp.cz
 
Kontaktní osoby:
Marta Holá
Alena Homolová
Jaromíra Pajdová
Dana Spurná
Martina Zbudilová
tel. 261 105 210
tel. 261 105 439
tel. 261 105 341
tel. 261 105 537
tel. 261 105 112
e-mail: marta.hola@ozp.cz
e-mail: alena.homolova@ozp.cz
e-mail: jaromira.pajdova@ozp.cz
e-mail: dana.spurna@ozp.cz
e-mail: martina.zbudilova@ozp.cz
 
 

Oddělení ambulantní péče

Zajišťuje smluvní a úhradovou problematiku ambulantní specializované péče
tel. 261 105 387 (Po - Čt: 8:00 - 16:00 hod.; Pá: 8:00 - 14:00 hod.)
Vedoucí oddělení: Bc. Ivana Nagyová, tel. 261 105 198, e-mail: ivana.nagyova@ozp.cz
 
Kontaktní osoby:
Petra Lukáčová
Veronika Zikmundová
Kristýna Brožková
Radka Jelínková
Martina Horylová
Tereza Axlerová
tel. 261 105 168
tel. 261 105 413
tel. 261 105 554
tel. 261 105 486
tel. 261 105 150
tel. 261 105 490
e-mail: petra.lukacova@ozp.cz
e-mail: veronika.zikmundova@ozp.cz
e-mail: kristyna.brozkova@ozp.cz
e-mail: radka.jelinkova@ozp.cz
e-mail: martina.horylova@ozp.cz
e-mail: tereza.axlerova@ozp.cz
 
 

Oddělení vyžádané péče

Zajišťuje smluvní a úhradovou problematiku ambulantní víceoborové specializované péče segmentu ambulantní léčebné rehabilitační péče, laboratorních služeb a domácí zdravotní péče
(Po - Čt: 8:00 - 16:00 hod., Pá: 8:00 - 15:00 hod.)
Vedoucí oddělení: Markéta Seibertová, tel. 261 105 171, e-mail: marketa.seibertova@ozp.cz
 
Kontaktní osoby:
Blanka Kosová
Lucie Kolářová
Petra Pešková
Michaela Beláková
tel. 261 105 131
tel. 261 105 431
tel. 261 105 425
tel. 261 105 228
e-mail: blanka.kosova@ozp.cz
e-mail: lucie.kolarova@ozp.cz
e-mail: petra.peskova@ozp.cz
e-mail: michaela.belakova@ozp.cz
 
 

Oddělení ústavní péče

Zajišťuje vyúčtování poskytnutých zdravotních služeb, smluvní a úhradovou problematiku segmentu lůžkové péče.
(Po - Čt: 8:00 - 16:00 hod; Pá: 8:00 - 14:00 hod.)
 
Kontaktní osoby:
Anna Šaššáková
Jelena Plačková
Eva Bláhová
Irena Michnová
Monika Cepáková
tel. 261 105 392
tel. 261 105 185
tel. 261 105 538
tel. 261 105 536
tel. 261 105 549
e-mail: anna.sassakova@ozp.cz
e-mail: jelena.plackova@ozp.cz
e-mail: eva.blahova@ozp.cz
e-mail: irena.michnova@ozp.cz
e-mail: monika.cepakova@ozp.cz
 
 

Oddělení lázeňství

Zajišťuje smluvní oblast týkající se poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče a ozdravenské péče. Zajišťuje posuzování a schvalování návrhů na lázeňskou léčebně rehabilitační péči, ozdravenskou péči a péči v dětských odborných léčebnách, kontrolu vyúčtování a schvaluje úhradu lázeňské léčebně rehabilitační péče a zdravotních služeb poskytnutých ozdravovnami.
tel.: 261 105 126 (Po - Čt: 8:00 - 16:00 hod.; Pá: 8:00 - 14:00 hod.)
Vedoucí oddělení: Bc. Kateřina Racková, tel. 261 105 547, e-mail: katerina.rackova@ozp.cz
 
Kontaktní osoby:
Ivana Černá
Lucie Hanzlíková
Lucie Kejvalová
Jana Zunová
Petra Tulková Sassmanová
tel. 261 105 132
tel. 261 105 401
tel. 261 105 176
tel. 261 105 345
tel. 261 105 558
e-mail: ivana.cerna@ozp.cz
e-mail: lucie.hanzlikova@ozp.cz
e-mail: lucie.kejvalova@ozp.cz
e-mail: jana.zunova@ozp.cz
e-mail: petra.tulkovasassmanova@ozp.cz
 
Revizní lékaři:
lékař Lidiya Bobyk
MUDr. Kamila Stričko
tel. 261 105 550
tel. 261 105 552
e-mail: lidiya.bobyk@ozp.cz
e-mail: kamila.stricko@ozp.cz