Informace ke zdravotnímu programu "Včasný záchyt nádorů tlustého střeva a konečníku"

Určeno pro registrující lékaře odbornosti 001.

S účinností od 1.1.2013 vzniká pro všechny pojištěnce OZP ve věku od 40 do 49 let možnost absolvovat u svého registrujícho praktického lékaře odbornosti 001 1x za rok preventivní vyšetření pomocí testu na okultní krvácení.

Prevence spočívá v provedení testu, umožňujícího prokázat stopové známky krve ve stolici, které mohou být signálem přítomnosti zhoubného nádoru. Pacient je ihned informován o výsledku testu a v případě, že je pozitivní, lékař zajistí speciální kolonoskopické vyšetření, které určí příčinu krvácení. Toto vyšetření je již hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 

Zdravotní pojišťovna se zavazuje:

  1. uhradit z prostředků určených na preventivní péči pojištěnců Zdravotní pojišťovny a vykázaných mimo prostředky na úhradu veřejného zdravotního pojištění Poskytovateli zdravotních služeb za každého vyšetřeného pojištěnce částku v maximální výši 250 Kč za rok 2013;
  2. informovat neprodleně Poskytovatele zdravotních služeb o zákonných překážkách znemožňujících Zdravotní pojišťovně zdravotní služby proplácet.

 

Poskytovatel zdravotních služeb se zavazuje:

  1. vykázat zdravotní služby do 1 měsíce ode dne vyšetření a fakturovat odděleně od výkonů hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění;
  2. spolu s fakturou budou předány i doklady s uvedením rodného čísla pojištěnce, datem vyšetření, kódem výkonu 48005, 48011 nebo 48012, diagnózou W9900 a odborností 001, který označuje zdravotní prohlídku v rámci zdravotně preventivního programu.
    Vyúčtování za zdravotní preventivní program je nutné provádět v souladu s příslušnou platnou metodikou.

 

Přehled a popis kódů vykazovaných v rámci zdravotně preventivního programu:

Kód výkonu 48005; Test na okultní krvácení včetně základní edukace pacienta; odbornost 001; cena za výkon 150,- Kč; diagnóza W9900
Kód výkonu 48011; Zhodnocení nálezu - norm.nález; odbornost 001; cena za výkon 100,- Kč; diagnóza W9900
nebo
Kód výkonu 48012; zhodnocení nálezu - patolog.nález; odbornost 001; cena za výkon 100,- Kč; diagnóza W9900.

 

Zdravotní pojišťovna upozorňuje:

  • Úhrada vyúčtovaného poskytnutého zdravotního programu, při dodržení všech uvedených podmínek, bude provedena při předání vyúčtování.
  • Zdravotní pojišťovně v elektronické podobě cestou "Portálu zdravotních pojišťoven", není-li dohodnuto jinak.
  • Zdravotní pojišťovna uhradí poskytnuté zdravotní služby v termínech dle Smlouvy.
  • Závazek Zdravotní pojišťovny k úhradě je splněn okamžikem, kdy byla platba odepsána z účtu Zdravotní pojišťovny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím