Informace k novým výkonům pro úhradu provedených antigenních testů SARS-CoV-2

Aktualizace k 7. 12. 2020

Usnesením Vlády ČR č. 1105 ze dne 27. 10. 2020, 1141 ze dne 2. 11. 2020 a č. 1143 ze dne 2. 11. 2020 byla dále uvedeným poskytovatelům uložena povinnost v pravidelných intervalech provádět preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů.

1)  Za účelem vykazování antigenního testování byly zavedeny 2 nové výkony:

2)  Platí pro poskytovatele odb.:

V případě smluvního poskytovatele:

V případě nesmluvního poskytovatele:

Upřesnění k výkonům 99946 a 99947:

Odb.:   999
Cena: 206,08 Kč
Rozsah výkonu: ve výkonu jsou zakalkulovány kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu, osobní ochranné prostředky, vyhodnocení testu, zápis do ISIN a zápis do zdravotnické dokumentace pacienta. Screeningové POC antigenní testy jsou poskytovateli dodávány prostřednictvím smluvního distributora zdravotních pojišťoven
OF: 6/měsíc

Podmínky:

Vykazování provedených testů:

Mimořádná opatření MZ ČR nahrazují indikaci lékařem - v rámci nařízení celoplošného testování není třeba, aby screeningové POC antigenní testy indikoval lékař.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví vyvinula aplikaci "KDAVKA.207", která umožní zjednodušenou tvorbu dávek dokladů v požadovaném datovém rozhraní poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb, kteří mají povinnost provádět testování pomocí antigenních testů.

V případě, že zdravotní pojišťovna zjistí u poskytovatele nesoulad mezi počtem smluvním distributorem dodaných antigenních testů a počtem skutečně vykázaných a zdravotních pojišťovnou uznaných výkonů provedených testů (výše uvedené výkony 99946 a 99947), je oprávněna po poskytovateli požadovat úhradu dodaných a převzatých testů, které nebyly zdravotní pojišťovně vykázány.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb
Dokument PDF | 450 kB

ve formátu PDF

Seznam poskytovatelů sociálních služeb
Dokument PDF | 900 kB