Informace k novým výkonům pro úhradu provedených antigenních testů SARS-CoV-2

Usnesením Vlády ČR č. 1105 ze dne 27. 10. 2020, 1141 ze dne 2. 11. 2020 a č. 1143 ze dne 2. 11. 2020 byla dále uvedeným poskytovatelům uložena povinnost v pravidelných intervalech provádět preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů.

1)  Za účelem vykazování antigenního testování byly zavedeny 2 nové výkony:

 • 99946 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u pacientů,
 • 99947 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u zaměstnanců poskytovatele přicházejících do přímého styku s pacienty.

2)  Platí pro poskytovatele odb.:

 • dlouhodobé péče - odb. 9F9, 9H9;
 • domácí péče - odb. 925, 926;
 • sociálních služeb - odb. 913

V případě smluvního poskytovatele:

 • provedené výkony testování vždy vykazuje poskytovatel, který potvrdil převzetí dodávky screeningových POC antigenních testů podpisem dodacího listu od smluvního distributora zdravotních pojišťoven,
 • výkony 99946 a 99947 budou hrazeny mimo regulační mechanismy výkonově,
 • doporučená diagnóza v souvislosti s výše uvedenými výkony je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.

V případě nesmluvního poskytovatele:

 • požádá o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení,
 • testy musí být prováděny zaměstnancem poskytovatele, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo jiným poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má poskytovatel ČR uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb nebo o poskytování pracovně lékařských služeb,
 • provedené výkony testování vždy vykazuje poskytovatel, který potvrdil převzetí dodávky screeningových POC antigenních testů podpisem dodacího listu od smluvního distributora zdravotních pojišťoven,
 • výkony 99946 a 99947 budou hrazeny mimo regulační mechanismy výkonově,
 • doporučená diagnóza v souvislosti s výše uvedenými výkony je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.

Upřesnění k výkonům 99946 a 99947:

Odb.:   999
Cena: 206,08 Kč
Rozsah výkonu: ve výkonu jsou zakalkulovány kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu, osobní ochranné prostředky, vyhodnocení testu, zápis do ISIN a zápis do zdravotnické dokumentace pacienta. Screeningové POC antigenní testy jsou poskytovateli dodávány prostřednictvím smluvního distributora zdravotních pojišťoven
OF: 6/měsíc

Podmínky:

 • k výkonu se nevykazují výkony ošetřovatelské intervence a odběr biologického materiálu, ani vlastní screeningový POC antigenní test jako ZUM;
 • nutný zápis do zdravotnické dokumentace pacienta;
 • v případě testování zaměstnanců a klientů, o kterých není vedena standardní zdravotnická dokumentace, vede poskytovatel evidenci realizovaných testů minimálně v rozsahu: identifikace pojištěnce v rozsahu jméno, příjemní, rodné číslo, příslušnost pojištěnce ke konkrétní zdravotní pojišťovně, datum a čas realizace testu, výsledek vyhodnocení testu, identifikace zdravotnického pracovníka, který odběr a vyhodnocení testu provedl - jméno a příjmení, podpis - v případě realizace testů pouze jednou osobou, lze identifikaci uvést souhrnně na každý list evidence, identifikace použitého testu splňující kritéria dle Usnesení Vlády ČR pro možnost ověření, že byl řádně použit a spotřebován test dodaný smluvním distributorem zdravotních pojišťoven.

V případě, že zdravotní pojišťovna zjistí u poskytovatele nesoulad mezi počtem smluvním distributorem dodaných antigenních testů a počtem skutečně vykázaných a zdravotních pojišťovnou uznaných výkonů provedených testů (výše uvedené výkony 99946 a 99947), je oprávněna po poskytovateli požadovat úhradu dodaných a převzatých testů, které nebyly zdravotní pojišťovně vykázány.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb
Dokument PDF | 450 kB

ve formátu PDF

Seznam poskytovatelů sociálních služeb
Dokument PDF | 900 kB

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím