Metodika pro nasmlouvání kódu 00968

Základním kritériem při nasmlouvání kódu 00968 - Stomatochirurgické vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce PZL - stomatochirurgem by mělo být:

 1. splnění níže uvedených podmínek
 2. dále bezproblémovost daného ambulantního poskytovatele zdravotních služeb (dále jen "PZS") v dosavadním smluvním vztahu, tj. nebyly zjištěny opakované nedostatky v rámci revizní činnosti nebo opakované stížnosti pacientů
 3. vysoký podíl stomatochirurgických zdravotních služeb poskytovaných neregistrovaným pojištěncům
 4. schopnost zajištění určitého spádového území - 1 lékař-stomatochirurg na cca 100.000 obyvatel; s přihlédnutím k místním podmínkám

 

Držitelům Osvědčení odbornosti PZL stomatochirurg a zubním lékařům se specializací v orální a maxilofaciální chirurgii se nezakládá právní nárok na nasmlouvání kódu 00968.

Kód 00968 není určen pro stomatologické kliniky, resp. pro lůžkové poskytovatele hrazených služeb. Výjimkou je případ, kdy tuto péči nelze zajistit u ambulantních poskytovatelů v daném regionu.

 

Podmínky pro poskytovatele zařazeného do sítě stomatochirurgických pracovišť:

 1. Existence zubního rtg přístroje a ortopantomografu nebo CBCT poskytujícího 2D zobrazení na pracovišti (s okamžitou možností vyvolání nebo zpracování elektronického obrazu). Pokud není jeho vlastníkem, musí mít smluvně zajištěno jeho využívání po celou pracovní dobu.
 2. Doporučená přítomnost 3 osob zdravotnického personálu po dobu operačních výkonů k zajištění asistence a provozu ordinace (např. 1 lékař + 2 zdravotní sestry, 2 lékaři + 1 zdravotní sestra, 1 lékař + 1 zdravotní sestra + 1 zubní instrumentářka).
 3. Zubní lékař - stomatochirurg s Osvědčením odbornosti PZL stomatochirurg nebo zubní lékař se specializací v orální a maxilofaciální chirurgii po dobu minimálně 5 let. V regionech s nedostupností specializovaných stomatochirurgických služeb lze akceptovat minimální dobu 3 let od udělení osvědčení.
 4. PZS je schopen zajistit stomatochirurgické zdravotní služby po celou pracovní dobu - 5 dní v týdnu, celkem 35 hod. týdně.
 5. Pro PZS musí pracovat nejméně 1 zdravotní sestra (ne pouze zubní instrumentářky).
 6. PZS je vybaven pro kardiopulmonální resuscitaci (KPR) a má dostatečně vybavenou pohotovostní lékárnu. Držitelé stomatochirurgického Osvědčení i zubní lékaři se specializací v orální a maxilofaciální chirurgii těchto PZS jsou povinni doložit absolvování kurzu KPR ne starší než 5 let. (Kurz KPR může být součástí obnovení osvědčení).
 7. Rozšíření podmínek o např. "dospávací" pokoj, další kvalifikovaný personál apod., je nutné pouze u pracovišť, která budou provádět výkony v analgosedaci či celkové anestézii.
 8. PZS zařazený do sítě má za povinnost zajistit specializované zdravotní služby pro pojištěnce daného regionu a nesmí odmítnout správně indikovaného pacienta z příslušné oblasti. PZS zajistí zástup v případě každé nepřítomnosti, eventuálně i stomatochirurgem z jiného regionu, ale zařazeným do stanovené sítě.
 9. Na toto pracoviště by neměli být odesíláni pacienti se stavy, jejichž diagnostika a ošetření je běžnou součástí léčebně preventivní péče praktického zubního lékaře (PZL).

 

Účinnost od 1.1.2014

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím