Ambulantní specialisté

2024

Praktičtí lékaři  Informace o změně výkonu Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem
(ve formátu PDF)

Praktičtí lékaři  Vykazování bonifikačních výkonů dle věku pojištěnce a segmentu PZS
(ve formátu PDF)

Praktičtí lékaři  METODIKA REALIZACE SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ PORUCH ŠTÍTNÉ ŽLÁZY V TĚHOTENSTVÍ
(ve formátu PDF)

Praktičtí lékaři  INFORMACE O NOVÝCH VÝKONECH POPULAČNÍHO SCREENINGU ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY V ČR
(ve formátu PDF)

2023

Praktičtí lékaři  Informace Poskytovatelům zdravotnických služeb

2022

Praktičtí lékaři  Informace k přechodu na nový informační systém

Praktičtí lékaři  Realizace úhrady agregované platby za pojištěnce - pendlery - aktualizace k 12.5.2022
(ve formátu PDF)

Praktičtí lékaři  Ukončení možnosti PCR testování bez indikace lékaře (na žádost pacienta) - aktualizace k 5.5.2022
(ve formátu PDF)

Praktičtí lékaři  Změna platnosti výkonů pro distanční konzultace od 1.3.2022
(ve formátu PDF)

Praktičtí lékaři   Informace k výkonům pro léčbu ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na 1 zubní oblouk I
(ve formátu PDF)

2021

Praktičtí lékaři  Informace o bonifikačních výkonech za očkování proti COVID-19 s platností od 1.12.2021 - aktualizace k 9.5.2022
(ve formátu PDF)

Praktičtí lékaři   Návod k vytvoření seznamu registrovaných pojištěnců - aktualizace k 15.11.2021
(ve formátu PDF)

Praktičtí lékaři   Možnosti distanční terapie pro ambulantní péči (2021) - aktualizace k 15.2.2021
(ve formátu PDF)

Praktičtí lékaři   Informace k nově zavedenému výkonu telemedicíny od 1.7.2020 - aktualizace k 15.2.2021
(ve formátu PDF)

Ambulantní specialisté   Informace k signálnímu výkonu pro stomatology 04005
(ve formátu PDF)

2020

Ambulantní specialisté   Informace pro poskytovatele stomatologické péče (odb. 014, 015 a 019)
(ve formátu PDF)

Praktičtí lékaři   Přehled možností distančního kontaktu - aktualizace k 15.2.2021
(ve formátu PDF)

Praktičtí lékaři   Očkování proti chřipce hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění
(ve formátu PDF)

Praktičtí lékaři   Informace k výkonu telemedicíny 09557
(ve formátu PDF)

Ambulantní specialisté   Informace k nově zavedenému signálnímu výkonu 04005
(ve formátu PDF)

Ambulantní specialisté   Metodika pro nasmlouvání kódu 00968

Ambulantní specialisté   Výše úhrad hrazených stomatologických služeb v roce 2020 (ve formátu PDF)

Praktičtí lékaři   Léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely bez indikačních a preskripčních omezení v roce 2020

2019

Praktičtí lékaři   Změna kódů zdravotnických prostředků

Ambulantní specialisté   Seznam stomatochirurgických pracovišť s nasmlouvaným kódem 00968 (ve formátu PDF)

Ambulantní specialisté   Výše úhrad hrazených stomatologických služeb v roce 2019 (ve formátu PDF)

Ambulantní specialisté   Seznam stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění v roce 2019 (ve formátu PDF)

2018

Ambulantní specialisté   Seznam stomatochirurgických pracovišť s nasmlouvaným kódem 00968 (ve formátu PDF)

Ambulantní specialisté   Výše úhrady stomatologických zdravotních služeb v roce 2018 (ve formátu PDF)

2017

- v tuto chvíli bez odkazu

2016

Ambulantní specialisté   Úhrady poskytovatelů ambulantních specializovaných služeb v roce 2016 s Dodatky A-LIM 2016 a POL-LIM 2016
(ve formátu PDF)

Ambulantní specialisté   Výše úhrady stomatologických zdravotních služeb v roce 2016 (ve formátu PDF)

2015

Ambulantní specialisté   Seznam stomatochirurgických pracovišť s nasmlouvaným kódem 00968 (ve formátu PDF)

2014

Ambulantní specialisté   Návrhová činnost při poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně

2013

- v tuto chvíli bez odkazu

2012

Ambulantní specialisté   Návrhová činnost při poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně

2011

- v tuto chvíli bez odkazu