Ambulantní specialisté

2021

Praktičtí lékaři  Možnosti distanční terapie pro ambulantní péči (2021) - aktualizace k 15.2.2021
(ve formátu PDF)

Praktičtí lékaři  Informace k nově zavedenému výkonu telemedicíny od 1.7.2020 - aktualizace k 15.2.2021
(ve formátu PDF)

Ambulantní specialisté  Informace k signálnímu výkonu pro stomatology 04005
(ve formátu PDF)

2020

Ambulantní specialisté  Informace pro poskytovatele stomatologické péče (odb. 014, 015 a 019)
(ve formátu PDF)

Praktičtí lékaři  Přehled možností distančního kontaktu - aktualizace k 15.2.2021
(ve formátu PDF)

Praktičtí lékaři  Očkování proti chřipce hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění
(ve formátu PDF)

Praktičtí lékaři  Informace k výkonu telemedicíny 09557
(ve formátu PDF)

Ambulantní specialisté  Informace k nově zavedenému signálnímu výkonu 04005
(ve formátu PDF)

Ambulantní specialisté  Metodika pro nasmlouvání kódu 00968

Ambulantní specialisté  Výše úhrad hrazených stomatologických služeb v roce 2020 (ve formátu PDF)

Praktičtí lékaři  Léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely bez indikačních a preskripčních omezení v roce 2020

2019

Praktičtí lékaři  Změna kódů zdravotnických prostředků

Ambulantní specialisté  Seznam stomatochirurgických pracovišť s nasmlouvaným kódem 00968 (ve formátu PDF)

Ambulantní specialisté  Výše úhrad hrazených stomatologických služeb v roce 2019 (ve formátu PDF)

Ambulantní specialisté  Seznam stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění v roce 2019 (ve formátu PDF)

2018

Ambulantní specialisté  Seznam stomatochirurgických pracovišť s nasmlouvaným kódem 00968 (ve formátu PDF)

Ambulantní specialisté  Výše úhrady stomatologických zdravotních služeb v roce 2018 (ve formátu PDF)

2017

- v tuto chvíli bez odkazu

2016

Ambulantní specialisté  Úhrady poskytovatelů ambulantních specializovaných služeb v roce 2016 s Dodatky A-LIM 2016 a POL-LIM 2016
(ve formátu PDF)

Ambulantní specialisté  Výše úhrady stomatologických zdravotních služeb v roce 2016 (ve formátu PDF)

2015

Ambulantní specialisté  Seznam stomatochirurgických pracovišť s nasmlouvaným kódem 00968 (ve formátu PDF)

2014

Ambulantní specialisté  Návrhová činnost při poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně

2013

- v tuto chvíli bez odkazu

2012

Ambulantní specialisté  Návrhová činnost při poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně

2011

- v tuto chvíli bez odkazu