Preventivní prohlídky a screeningová vyšetření dospělých

Na provedení preventivní prohlídky a screeningového vyšetření hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění má nárok každý pojištěnec, který je registrován u příslušného lékaře.

Preventivní prohlídky u praktického lékaře

Na všeobecnou preventivní prohlídku registrujícím praktickým lékařem máte nárok vždy jednou za 2 roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení předchozí prohlídky.
Obsahem preventivní prohlídky je vždy doplnění údajů do anamnézy, kontrola očkování a dále kompletní fyzikální vyšetření, včetně změření krevního tlaku a orientačního vyšetření zraku a sluchu.
Součástí prohlídky je i zhodnocení možných rizik, vyšetření kůže a event. i vyšetření konečníku, u mužů pak i v případě genetické nebo rodinné dispozice vyšetření varlat a u žen od 25 let věku v případě genetické nebo rodinné dispozice vyšetření prsů, včetně poučení o nutnosti samovyšetřování.
Dále je pravidelnou součástí prevence i vyšetření moči diagnostickým papírkem, kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných preventivních vyšetření, a pokud nebyly v předepsaných termínech provedeny, jejich zajištění.
Ve věku 30, 40, 50 a 60 let se při preventivní prohlídce provádí i laboratorní vyšetření hladiny krevních tuků, ve věku 30 let a od 40 let pak ve dvouletých intervalech i vyšetření hladiny krevního cukru.
Vyšetření EKG se provádí ve 40 letech a dále pak pravidelně ve čtyřletých intervalech.
Od 50 do 55 let věku máte každoročně nárok na úhradu vyšetření možného skrytého krvácení ve stolici speciálním testem; od 55 let věku je pak toto vyšetření možné absolvovat 1x za 2 roky, nebo se můžete rozhodnout pro kolonoskopické vyšetření, přičemž v případě, že vyšetření je v pořádku, bude vám další vyšetření provedeno v odstupu 10 let.
Jste-li žena ve věku 45 let a výše, máte nárok na provedení preventivního mamografického vyšetření, na které vám váš praktický lékař (nebo gynekolog) vystaví doporučení.
Od 50 let věku ve čtyřletých intervalech máte v případě, že trpíte cukrovkou, vysokým tlakem nebo srdečním onemocněním, nárok na laboratorní vyšetření funkce ledvin.

Preventivní prohlídky u gynekologa

Gynekologická preventivní prohlídka se provádí poprvé v 15 letech věku dívky a dále pak pravidelně jedenkrát ročně, zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení předchozí.
Jejím obsahem je doplnění anamnestických údajů a kompletní gynekologické vyšetření, včetně odběru materiálu ke screeningovému vyšetření děložního čípku a závěrečného poučení.
Při první prohlídce byste měla být poučena o nutnosti samovyšetřování prsů, včetně předvedení techniky samovyšetření a jejím nácviku.
Ženy od 45 let věku obdrží ve dvouletých intervalech doporučení k provedení screeningového mamografického vyšetření (pokud toto doporučení již nevystavil praktický lékař) a event. pokud již nebylo toto vyšetření provedeno praktickým lékařem, je ženám od 50 let provedeno vyšetření na možné skryté krvácení ve stolici speciálním testem dle stanovených intervalů.

Preventivní zubní prohlídky

Zubní preventivní prohlídku hradí zdravotní pojišťovna 2x ročně s tím, že další preventivní prohlídka by měla proběhnout zpravidla po uplynutí 5 měsíců po provedení předchozí.
Obsahem zubních preventivních prohlídek u dospělých je vyšetření stavu chrupu a celé dutiny ústní, včetně poučení o správné hygieně dutiny ústní.
Jste-li těhotná žena, máte nárok na dvě prohlídky v průběhu těhotenství, v rámci kterých byste měla být navíc poučena o nutnosti zajistit zubní preventivní prohlídky svého dítěte - první mezi šestým až dvanáctým měsícem jeho věku.

Harmonogram preventivních prohlídek a screeningových vyšetření dospělých

VěkDruh vyšetření u praktického lékaře
19 let a dále každé 2 rokypreventivní prohlídka u registrujícího praktického lékaře
+ k tomu v konkrétním věku další vyšetření:
 žena 25 let s rizikovými faktory
poučení o samovyšetřování prsů
 všichni 30, 40, 50, 60 let
vyšetření hladiny krevních tuků
 všichni 30, 40 let a následně každé 2 roky
vyšetření hladiny krevního cukru
 všichni 40 let a následně každé 4 roky
EKG
 žena 45 let a následně každé 2 roky
screeningové mamografické vyšetření
 všichni nemocní s cukrovkou, vysokým tlakem nebo srdečním onemocněním od 50 let ve čtyřletých intervalech
laboratorní vyšetření funkce ledvin
 všichni 50 let
screeningové vyšetření na možné skryté krvácení ve stolici
Věk ženyDruh vyšetření u gynekologa
15 let a dále pravidelně
v ročních intervalech
preventivní prohlídky u registrujícího gynekologa a screeningové vyšetření děložního čípku
VěkDruh vyšetření u zubního lékaře
18 let a dále pravidelně
2x do roka
preventivní prohlídka u registrujícího zubního lékaře

Nadstandardní prevence zdarma s OZP

Díky pojištění zdraví v OZP můžete bezplatně využít řadu dalších preventivních programů zaměřených na včasný záchyt rozšířených civilizačních chorob.
Více zde

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím