Preventivní prohlídky a screeningová vyšetření dospělých

Na provedení preventivní prohlídky a screeningového vyšetření hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění má nárok každý pojištěnec, který je registrován u příslušného lékaře.

Preventivní prohlídky u praktického lékaře

Na všeobecnou preventivní prohlídku registrujícím praktickým lékařem máte nárok vždy jednou za 2 roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení předchozí prohlídky.
Obsahem preventivní prohlídky je vždy doplnění údajů do anamnézy, kontrola očkování a dále kompletní fyzikální vyšetření, včetně změření krevního tlaku a orientačního vyšetření zraku a sluchu.
Součástí prohlídky je i zhodnocení možných rizik, vyšetření kůže a event. i vyšetření konečníku, u mužů pak i v případě genetické nebo rodinné dispozice vyšetření varlat a u žen od 25 let věku v případě genetické nebo rodinné dispozice vyšetření prsů, včetně poučení o nutnosti samovyšetřování.
Dále je pravidelnou součástí prevence i vyšetření moči diagnostickým papírkem, kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných preventivních vyšetření, a pokud nebyly v předepsaných termínech provedeny, jejich zajištění.
Ve věku 30, 40, 50 a 60 let se při preventivní prohlídce provádí i laboratorní vyšetření hladiny krevních tuků, ve věku 30 let a od 40 let pak ve dvouletých intervalech i vyšetření hladiny krevního cukru.
Vyšetření EKG se provádí ve 40 letech a dále pak pravidelně ve čtyřletých intervalech.
Od 50 let věku máte každoročně nárok na úhradu vyšetření možného skrytého krvácení ve stolici speciálním testem; od 55 let věku je pak toto vyšetření možné absolvovat 1x za 2 roky, nebo se můžete rozhodnout pro kolonoskopické vyšetření, přičemž v případě, že vyšetření je v pořádku, bude vám další vyšetření provedeno v odstupu 10 let.
Jste-li žena ve věku 45 let a výše, máte nárok na provedení preventivního mamografického vyšetření, na které vám váš praktický lékař (nebo gynekolog) vystaví doporučení.
Od 50 let věku ve čtyřletých intervalech máte v případě, že trpíte cukrovkou, vysokým tlakem nebo srdečním onemocněním, nárok na laboratorní vyšetření funkce ledvin.
Pacientům od 45 let do 61 let je doporučeno preventivní oční vyšetření ve čtyřletých intervalech.

Preventivní prohlídky u gynekologa

Gynekologická preventivní prohlídka se provádí poprvé v 15 letech věku dívky a dále pak pravidelně jedenkrát ročně, zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení předchozí.
Jejím obsahem je doplnění anamnestických údajů a kompletní gynekologické vyšetření, včetně odběru materiálu ke screeningovému vyšetření děložního čípku a závěrečného poučení.
Při první prohlídce byste měla být poučena o nutnosti samovyšetřování prsů, včetně předvedení techniky samovyšetření a jejím nácviku.
Ženy od 45 let věku obdrží ve dvouletých intervalech doporučení k provedení screeningového mamografického vyšetření (pokud toto doporučení již nevystavil praktický lékař) a event. pokud již nebylo toto vyšetření provedeno praktickým lékařem, je ženám od 50 let provedeno vyšetření na možné skryté krvácení ve stolici speciálním testem dle stanovených intervalů. Toto vyšetření je možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let (v případě negativního výsledku vyšetření).

Preventivní zubní prohlídky

Vyhláškou č. 396/2021 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022 (příloha č. 11), s platností od 1.1.2022 došlo ke změně úhradového mechanismu ve stomatologii.

 1. Nově došlo od 1.1.2022 k zavedení tzv. agregované úhrady za registrovaného pojištěnce
  Za každého jednoho registrovaného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny obdrží poskytovatel ambulantních stomatologických služeb za kalendářní měsíc agregovanou platbu, jejíž výše se liší dle toho, zda je lékař držitelem platného dokladu celoživotního vzdělávání zubních lékařů.
  Činnostmi zahrnutými do agregované úhrady za registrovaného pojištěnce jsou:
  • provizorní výplně, zábrusy a přeleštění ostrých hran zubů a výplní, aplikace slizniční anestézie, ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (zejména parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou), konzervativní ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv,
  • lokální fluoridace s vysušením podle přílohy č. 1 zákona,
  • pokud to vyžaduje zdravotní stav pojištěnce nad 18 let věku, kontrola ústní hygieny, kontrola interdentální hygieny, motivace pojištěnce po orientačním vyšetření chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní,
  • vystavení a ukončení dočasné pracovní neschopnosti,
  • odeslání pojištěnce na specializované pracoviště či konzultace praktického lékaře nebo specialisty všeobecné medicíny,
  • předání kopie nebo výpisu zdravotnické dokumentace při změně registrujícího lékaře,
  • poučení pojištěnce, rozhodnutí o potřebě další návštěvy.

 2. První preventivní prohlídka registrovaného pojištěnce
  je nadále vykazována k úhradě zdravotní pojišťovnou samostatným kódem výkonu
  00901 - Preventivní prohlídka registrovaného pojištěnce
  nebo
  00946 - Preventivní prohlídka registrovaného pojištěnce - bez dokladu celoživotního vzdělávání
  a je hrazena v souladu s vyhláškou 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách (v rozsahu
  komplexního vyšetření u zubního lékaře)

 3. Druhá preventivní prohlídka
  Od roku 2022 je celý obsah vyšetření (dříve vykazováno kódy 00902 a 00947) při preventivní prohlídce přesunut do agregované úhrady. Dospělí pojištěnci, kterým provedení druhé prohlídky v roce doporučí jejich registrující stomatolog, tak stále mají ve stejném roce, ve kterém absolvovali preventivní prohlídku, ještě nárok na orientační vyšetření, kontrolu dentální hygieny, motivaci a též výše uvedená drobná ošetření (ošetření běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu, konzervativní ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv atd.).
  Přímou úhradu od pacienta za tuto stomatologem doporučenou prohlídku není možno vybírat. Pokud se tzv. druhá prohlídka opravdu uskuteční (tedy pokud se na ni pojištěnec dostaví), bude její provedení poskytovatel vykazovat zdravotní pojišťovně kódem
  00905 - Prohlídka registrovaného pojištěnce nad 18 let věku
  U dětí do 18 let věku a u těhotných žen pak zůstává úhrada preventivní prohlídky v rozsahu jako komplexní vyšetření registrujícím zubním lékařem 2x ročně.

Harmonogram preventivních prohlídek a screeningových vyšetření dospělých

VěkDruh vyšetření u praktického lékaře
19 let a dále každé 2 rokypreventivní prohlídka u registrujícího praktického lékaře
+ k tomu v konkrétním věku další vyšetření:
žena 25 let s rizikovými faktory
poučení o samovyšetřování prsů
všichni 30, 40, 50, 60 let
vyšetření hladiny krevních tuků
všichni 30, 40 let a následně každé 2 roky
vyšetření hladiny krevního cukru
všichni 40 let a následně každé 4 roky
EKG
všichni 45 - 61 let každé 4 roky
preventivní oční vyšetření u očního lékaře
žena 45 let a následně každé 2 roky
screeningové mamografické vyšetření
všichni nemocní s cukrovkou, vysokým tlakem nebo srdečním onemocněním od 50 let ve čtyřletých intervalech
laboratorní vyšetření funkce ledvin
všichni 50 let
screeningové vyšetření na možné skryté krvácení ve stolici
kuřáci nebo bývalí kuřáci ve věku 55 - 74 let
screening karcinomu plic
od 1.1.2024 - muž 50 let
screeningové vyšetření karcinomu prostaty
Věk ženyDruh vyšetření u gynekologa
15 let a dále pravidelně
v ročních intervalech
preventivní prohlídky u registrujícího gynekologa a screeningové vyšetření děložního čípku
35, 45 a 55 letv rámci screeningového vyšetření děložního čípku provedení HPV testu
VěkDruh vyšetření u zubního lékaře
18 let a dále pravidelně
1x do roka
preventivní prohlídka u registrujícího zubního lékaře
(těhotné ženy 2x ročně)

Nadstandardní prevence zdarma s OZP

Díky pojištění zdraví v OZP můžete bezplatně využít řadu dalších preventivních programů zaměřených na včasný záchyt rozšířených civilizačních chorob.
Více zde