V jaké lhůtě můžu podat žádost o příspěvek od vystavené stvrzenky/účtenky ?

K žádosti o příspěvek můžete přiložit doklad starý maximálně 3 měsíce od data vydání. Podrobné podmínky najdete u jednotlivých programů v aplikaci VITAKARTA, nebo na internetových stránkách OZP.