Ukončil/a jsem studium (nebo pokračuji) na vysoké škole. Co mám dělat?

Vaší povinností je ohlásit zdravotní pojišťovně jakoukoli změnu do 8 dnů. K hlášení změny je vždy třeba přiložit platné potvrzení - o studiu, o ukončení studia apod. Pro elektronické vyřízení lze využít aplikaci VITAKARTA, elektronickou podatelnu OZP nebo datovou schránku OZP: q9iadw9.