Nejde mi změnit číslo bankovního účtu ve Vitakartě, jak to provedu?

Správný postup pro změnu bankovního účtu je tento: Přihlaste se ke svému klientskému účtu ve VITAKARTĚ, a postupně klikněte na záložky Nabídka → Pojištěnec → Základní údaje pojištěnce a tam změňte číslo účtu. Pokud žádáte o proplacení finančního příspěvku na benefity, musíte číslo účtu ve své VITAKARTĚ změnit dříve, než odešlete žádost o příspěvek. Odeslaná žádost je pevně spjata s bankovním účtem platným v době odeslání žádosti.

Pokud čerpáte benefity na zastupovanou osobu (s oprávněním v sekci Pojištěnec - např. na děti, nebo rodiče), můžete změnu bankovního účtu provést také.

Pokud se Vám nedaří číslo bankovního účtu změnit z technických důvodů, prosíme zašlete nám sken chybového oznámení a popis potíží na adresu: ozp@ozp.cz.