Na co mám nárok u lékařů, co je hrazeno? U praktika, gynekologa, stomatologa? Jako nastávající maminka?

Nastávající maminky mají nárok na:

Problematiku hrazené péče upravuje § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění.