Jaké typy dokladů/účtenek mohu uplatnit u příspěvků a jaké mají splňovat náležitosti?

K žádosti o finanční příspěvek můžete jako doklad přiložit fakturu a potvrzení o úhradě, paragony nebo příjmové doklady s razítkem společnosti, které jste zaplatili, potvrzení o uhrazené službě…

Doklady musí splňovat obvyklé náležitosti daňových dokladů, nebo zjednodušených daňových dokladů vyplývající ze Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Zjednodušeně - musí obsahovat jednoznačnou identifikaci toho, kdo poskytl nějaké plnění (razítko), i toho, kdo je čerpal (např. zdravotnické zařízení vs. Pacient), rozsah a předmět plnění evidenční číslo dokladu, datum poskytnutí plnění, datum vystavení dokladu a cena (s daní, bez daně, jednotková, poskytnutá sleva…)