Jak můžu čerpat benefity z nabídky OZP?

Máte několik možností, které závisí na typu benefitu, jež chcete čerpat.

  1. Bezplatné. V tomto případě můžete benefity čerpat pouhým objednáním ke smluvnímu lékaři (jde o programy STOP + prevence Alzheimerovy nemoci).

  2. S finančním příspěvkem. Vybrat si vhodný program a požádat o příspěvek můžete prostřednictvím formulářů na kontaktních centrech OZP nebo online prostřednictvím aplikace VITAKARTA. Je to nejrychlejší a nejjednodušší. VITAKRTA Vám navíc navrhne pouze ty programy, na které máte skutečně nárok, a to jak na základě Kuponů, tak i podle počtu nasbíraných kreditů.

  3. O příspěvky pro dárce krve a na ozdravné pobyty žádejte prostřednictvím formuláře na webu OZP v sekci Zdravotní programy.