Byl/a jsem u lékaře a zaplatil/a určitou částku, proplatíte mi ji?

Jednalo-li se o péči poskytnutou v ordinaci soukromého (nesmluvního) zdravotnického zařízení, zaplatíte na místě podle ceníku daného poskytovatele zdravotní péče (uvedená péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění). Na příspěvek od OZP máte nárok jen tehdy, pokud se na poskytnutou péči vztahuje některý z našich aktuálních benefitních programů (do výše kreditů, nebo z Kuponů a za dodržení podmínek daného programu).

Pokud se jedná o návštěvu smluvního zdravotnického zařízení (má uzavřenou smlouvu s OZP), čerpáte primárně péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Pokud od Vás poskytovatel zdravotnické péče přesto požaduje přímou platbu (nad rámec úhrady z veřejného zdravotního pojištění), musí Vám předem sdělit, čeho se ta platba týká a v jaké bude výši. Je pak na Vašem uvážení, jestli takovou péči chcete přijmout a uhradit.

Pro vyhledání smluvního zdravotnického zařízení, ve kterém je péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění, můžete využít Asistenční službu OZP, navštívit kteroukoli z poboček, nebo zavolat na Infolinku 261 105 555.