Imigrační zdravotní poplatek v UK a možnosti jeho vrácení

Od 1. ledna 2021 se na občany EU a EHP vztahuje nový imigrační systém Spojeného království. V rámci žádosti o vízum pro výkon práce, studia nebo za účelem sloučení rodiny na období delší než 6 měsíců, budou muset tito občané uhradit imigrační zdravotní poplatek (IHS). Poplatek se vztahuje i na osoby, které již ve Spojeném království jsou a budou žádat o prodloužení povolení k pobytu a platí se v plné výši při žádosti o vízum. Více informací ZDE >>

O vrácení poplatku IHS (částečně nebo v plné výši) mohou požádat držitelé formuláře S1* a jejich rodinní příslušníci; studenti prezenčního studia v systému vysokého školství Spojeného království a jejich rodinní příslušníci s platným Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC), kteří ve Spojeném království nevykonávají výdělečnou činnost. Více informací ZDE >>

*Držitelé S1

Nárok na proplacení mají všichni držitelé s vízem platným od 1. ledna 2021 nebo později, jejichž formulář S1 byl registrován u NHS Business Services Authority (NHSBSA). Vrácena jim bude částka úměrná době platnosti formuláře S1. Žádosti o vrácení je možné podávat od 1. ledna 2021.