Očkování proti COVID-19

Vážení klienti,

očkování proti nemoci COVID-19 je odborníky považováno za účinný nástroj kontroly současné pandemie. Probíhá v souladu se Strategií očkování proti COVID-19 v České republice vydané MZ ČR a dle doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP. Oborová zdravotní pojišťovna vám proto v souvislosti s očkováním proti onemocnění COVID-19 přináší tyto důležité informace.

Očkování proti nemoci COVID-19 probíhá s využitím schválených a registrovaných vakcín za dodržení všech postupů a doporučení uvedených ve schválené souhrnné informaci k dané vakcíně.

Očkování je plně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, tj. pro vás je bezplatné.

 

Očkování je doporučeno všem osobám s výjimkou těhotných a kojících žen, které nebyly zařazovány do studií COVID-19 vakcín, a proto pro doporučení jejich očkování není k dispozici dostatek údajů a rovněž i s výjimkou osob, které prodělaly jakoukoli alergickou nebo anafylaktickou reakci po předchozí dávce vakcíny nebo po jakékoli její složce. Očkovací látka Comirnaty společností Pfizer/BioNTech není schválena pro děti mladší než 16 let, a proto by jim neměla být aplikována.

Od 15. ledna 2021 se mohou k očkování přihlašovat obyvatelé České republiky, kteří jsou starší 80 let. Od února by měl být registrační systém otevřen široké veřejnosti.

 

Registrace k očkování a rezervace termínů probíhá za pomoci centrálního rezervačního systému na adrese https://crs.uzis.cz/

 

HARMONOGRAM OČKOVÁNÍ

 1. Základní očkovací schéma (dle druhu očkovací látky jedno nebo dvou dávkové)
 2. Dodatečná dávka COMIRNATY (PFIZER/BIONTECH) nebo SPIKEVAX (MODERNA) - začátek aplikace od 2. 9. 2021
  • u osob, které trpí:
   • středně těžká a těžká imunosuprese
   • středně těžký nebo těžký primární imunodeficit
   • pokročilá nebo neléčená infekce HIV nebo - stav vyžadující imunosupresivní terapii
  • lze podat po uplynutí alespoň 4 týdnů od dokončení základního schématu očkování
  • lze podat pouze na základě doporučení lékaře pracoviště, které se zabývá léčbou některého z výše uvedených stavů
 3. První preventivní posilovací dávka COMIRNATY (PFIZER/BIONTECH) nebo SPIKEVAX (MODERNA) - začátek aplikace od 20. 9. 2021
  • aplikace po uplynutí 5 měsíců od dokončení základního očkovacího schématu u osob 12+
  • u jednodávkové vakcíny JOHNSON& JOHNSON lze aplikovat na posilovací dávku již po 2 měsících
 4. Druhá preventivní posilovací dávka COMIRNATY (PFIZER/BIONTECH) nebo SPIKEVAX (MODERNA) - začátek aplikace od 18. 7. 2022, bez předchozí registrace u praktického či ošetřujícího lékaře, ev. očkovací místo, kde není potřeba se zaregistrovat
  • aplikace po uplynutí 4 měsíců od první posilovací dávky
  • doporučeno pro osoby 60+ a rizikové pacienty, možnost podání u osob 18+

 

Pro další a průběžné informace doporučujeme sledovat webové stránky MZ ČR
https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

 

OZP je jednou z členských zdravotních pojišťoven Svazu zdravotních pojišťoven ČR pro společná jednání a výstupy v důležitých oblastech hrazení zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění.

Velmi důležitou součástí agendy Svazu je v současné době očkování proti COVID-19, proto na svých webových stránkách uveřejňuje souhrn nejdůležitějších ověřených informací o vakcínách, jejich schvalování evropskými úřady (Evropská léková agentura) a informace od českých úřadů, které se odbornou problematikou očkování zabývají (Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Státní zdravotní ústav a jiné), a to s cílem poskytnout na jednom místě přehledně veřejně dostupné informace z ověřených zdrojů. Informace bude zároveň průběžně aktualizována.

Sledujte proto webové stránky SZP
https://szpcr.cz/covid-19/