Čerpání zdravotních služeb v zahraničí bez cestovního pojištění

Kartička pojištěnce Oborové zdravotní pojišťovny je zároveň Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC). Právě ten své držitele opravňuje k čerpání lékařsky nezbytné zdravotní péče v jiné členské zemi EU, státech Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku s tím, že poskytnutou zdravotní péči uhradí tamní zdravotní pojišťovna.

Ve státech, kde EHIC platí, má klient OZP při čerpání zdravotní péče stejná práva a povinnosti jako občané daného státu v rámci tamního povinného zdravotního pojištění. Může tedy čerpat nezbytnou zdravotní péči v těch zařízeních, která mají smlouvu s některou zdravotní pojišťovnou příslušného státu. Rozsah nezbytné zdravotní péče posoudí lékař s přihlédnutím k povaze nemoci či úrazu a k očekávané délce pobytu. EHIC tedy nehradí preventivní výkony a nehradí ani péči, která může počkat do návratu domů.

Pravidla pro úhrady z veřejného zdravotního pojištění se však stát od státu výrazně liší. Zejména je ve většině zemí obvyklá spoluúčast za léčbu a za léky nebo poplatky za hospitalizaci. Ty mohou dosáhnout několika tisíc korun. Například alpské země také výslovně uvádějí, že leteckou záchrannou službu v případě úrazu při lyžování hradí i jejich občané ze svého, respektive z případného soukromého připojištění. Cena záchrany vrtulníkem ze svahu se může vyšplhat až na stovky tisíc korun.

Pokud byste museli z jakéhokoli důvodu v zařízení, které je napojené na systém veřejného zdravotního pojištění v dané zemi, hradit péči ze svého, nezapomeňte si schovat účty. Po návratu do ČR po nás můžete požadovat refundaci zaplacené péče. Opět to ale bude dle pravidel daného státu, tedy například bez platby za spoluúčast, na jejíž refundaci nemáte z veřejného zdravotního pojištění nárok.

V případě, že budete v zahraničí platit ze svého za nezbytnou péči poskytnutou v čistě privátním zařízení, můžete po nás i tak požadovat refundaci. V tomto případě ale budeme hradit cenu za poskytnuté zdravotní služby jen do výše českých cen a jen za tu péči, která by byla hrazená z veřejného zdravotního pojištění i v České republice. Lze důvodně předpokládat, že cena za shodnou péči poskytnutou například na privátní klinice v Německu bude vyšší než v České republice. Rozdíl v této ceně by tedy zůstal na vrub vám.

Z českého zdravotní pojištění, na kartičku EHIC, tak můžete v zahraniční očekávat pouze úhradu lékařsky nezbytné zdravotní péče; navíc budete pravděpodobně hradit spoluúčast případně další poplatky. EHIC také nepokryje případné náklady na dopravu sanitkou domů, nepokrývá ani repatriaci ostatků.

Proto je dobré i pro cesty do zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska uzavírat cestovní pojištění. Klienti OZP, kteří uzavřou cestovní pojištění u pojišťovny VITALITAS, mají pojištění léčebných výloh za poloviční cenu, děti a mladí lidé navíc u VITALITAS mají toto pojištění zcela zdarma. S cestovním pojištěním máte jistotu, že skutečně v zahraničí nezaplatíte ani korunu navíc, nad to můžete kdykoli využít asistenční službu v českém jazyce, pokud budete potřebovat v zahraničí řešit záležitosti týkající se vašeho zdraví.

Cestovní pojištění s pojištěním léčebných výloh zdarma nebo za polovic uzavřete ZDE.

 

Evropský průkaz zdravotního pojištění je platný: