Výměna nebo ztráta průkazu pojištěnce

O nový průkaz lze zažádat písemnou formou, např. prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Telefonická žádost je však možná pouze za předpokladu, že nedošlo ke změně osobních údajů (jméno, adresa).

Průkaz bude doručen obyčejnou poštou na adresu uvedenou v registru OZP (trvalou, popřípadě korespondenční) cca do 1 měsíce, ode dne kdy je žádáno o jeho výměnu.