V jakém rozsahu a za jakých podmínek hradí zdravotní pojišťovna dopravu?