Změny ve stomatologii 2022

Vyhláškou č. 396/2021 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022 (příloha č. 11), s platností od 1. 1. 2022 došlo ke změně úhradového mechanismu ve stomatologii.

Z hlediska nároku pojištěnce však nedochází od roku 2022 k žádné změně.

 1. Nově je zavedena tzv. agregovaná úhrada za registrovaného pojištěnce
  Za každého jednoho registrovaného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny obdrží poskytovatel ambulantních stomatologických služeb za kalendářní měsíc agregovanou platbu, jejíž výše se liší dle toho, zda je lékař držitelem platného dokladu celoživotního vzdělávání zubních lékařů.
  Činnostmi zahrnutými do agregované úhrady za registrovaného pojištěnce jsou:
  • provizorní výplně, zábrusy a přeleštění ostrých hran zubů a výplní, aplikace slizniční anestézie, ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (zejména parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou), konzervativní ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv,
  • lokální fluoridace s vysušením podle přílohy č. 1 zákona,
  • pokud to vyžaduje zdravotní stav pojištěnce nad 18 let věku, kontrola ústní hygieny, kontrola interdentální hygieny, motivace pojištěnce po orientačním vyšetření chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní,
  • vystavení a ukončení dočasné pracovní neschopnosti,
  • odeslání pojištěnce na specializované pracoviště či konzultace praktického lékaře nebo specialisty všeobecné medicíny,
  • předání kopie nebo výpisu zdravotnické dokumentace při změně registrujícího lékaře,
  • poučení pojištěnce, rozhodnutí o potřebě další návštěvy.

 2. První preventivní prohlídka registrovaného pojištěnce
  je nadále vykazována k úhradě zdravotní pojišťovnou samostatným kódem výkonu
  00901 - Preventivní prohlídka registrovaného pojištěnce
  nebo
  00946 - Preventivní prohlídka registrovaného pojištěnce - bez dokladu celoživotního vzdělávání
  a je hrazena v souladu s vyhláškou 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách (v rozsahu komplexního vyšetření u zubního lékaře)

 3. Druhá preventivní prohlídka
  Od roku 2022 je celý obsah dosavadních kódů 00902 a 00947 přesunut do agregované úhrady. Dospělí pojištěnci tak stále mají ve stejném roce, ve kterém absolvovali preventivní prohlídku, ještě nárok na orientační vyšetření, kontrolu dentální hygieny, motivaci a též výše uvedená drobná ošetření (ošetření běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu, konzervativní ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv atd.).
  Přímou úhradu od pacienta za takovou prohlídku není možno vybírat. Pokud se tzv. druhá prohlídka opravdu uskuteční (tedy pokud se na ni pojištěnec dostaví), bude její provedení poskytovatel signalizovat zdravotní pojišťovně novým kódem
  00905 - Signální výkon epizody péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku v rámci agregované péče
  U dětí do 18 let věku a u těhotných žen pak zůstává úhrada preventivní prohlídky v rozsahu jako komplexní vyšetření registrujícím zubním lékařem 2x ročně.