Za jak dlouho si mohu nechat vyměnit nevyhovující zubní korunky, aby mi na nové OZP přispěla?

Stomatologické výrobky hrazené v rozsahu dle platné přílohy 4 zákona 48/1997 Sb. a platného cenového rozhodnutí MZČR mají stanoven svůj tzv. množstevní limit. Znamená to, že určitý typ stomatologického výrobku lze v zadané lokalizaci proplatit z veřejného zdravotního pojištění v určitém množství za stanovenou dobu:

Zdravotní pojišťovna nehradí ztracené nebo nedbalým zacházením zničené stomatologické výrobky.