Proplatí mi OZP alespoň některé stomatologické výkony, pokud navštěvuji zařízení, které s OZP nemá smlouvu?

Pokud čerpáte pravidelnou péči u nesmluvního stomatologa, musíte si být vědomi, že všechny výkony si budete muset platit v plné výši. Dle současných zákonných předpisů není legislativně možná zpětná úhrada zdravotních služeb - tzv. refundace ze strany zdravotní pojišťovny klientovi registrovanému u nesmluvního zubního lékaře za provedené standardní výkony čerpané v rámci pravidelné stomatologické péče. Státem garantovaná hrazená zdravotní péče je možná pouze smluvnímu poskytovateli zdravotních služeb. Nesmluvnímu zubnímu lékaři je hrazeno ze zákona pouze poskytnutí nutné a neodkladné péče.