Proplatí mi OZP alespoň některé stomatologické výkony, pokud navštěvuji zařízení, které s OZP nemá smlouvu?

Pokud pravidelně navštěvujete nesmluvní zdravotnické zařízení (poskytovatele zdravotních služeb) i v rámci preventivní péče, musíte počítat s tím, že podle zákona č. 48/1997 Sb. si všechny výkony a stomatologické výrobky plně hradí pacient sám, zpětná úhrada těchto zdravotních služeb ze strany OZP přímo Vám jako pacientovi není bohužel legislativně možná.

Pouze v případě pokud nesmluvního stomatologa navštívíte z důvodu akutní záležitosti, budou provedené výkony v platných cenách dle úhradové vyhlášky uhrazeny i nesmluvnímu stomatologickému zařízení v rámci tzv. neodkladné péče dle § 40 odst. 2 zákona 48/1997 Sb.

Nesmluvní zubní lékař, který poskytl tuto neodkladnou péči, nesmí za takovou službu požadovat přímou platbu a to ani v případě, že se jedná o pojištěnce jiné zdravotní pojišťovny, tuto péči pak následně vykáže zubní lékař dle §17 odst. 1 zákona 48/1997 Sb. příslušné zdravotní pojišťovně.

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím