Přispívá OZP na zubní rovnátka?

Ortodontická léčba je hrazena z veřejného zdravotního pojištění pojištěncům do 22 let věku.

V rámci přechodného období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 bylo zákonem č. 371/2021Sb. a č. 260/2022 Sb. umožněno dokončit ortodontickou léčbu započatou do 31. 12. 2021 u pojištěnců nad 22 let věku do konce roku 2023 a to v rozsahu a za podmínek původních zákonných předpisů.

Léčba u pacientů do 22 let věku s běžnými ortodontickými vadami je spojena s finanční spoluúčastí pacienta, zákonného zástupce na úhradě materiálu pro výrobu rovnátek. Je však třeba rozlišovat pevná a snímatelná rovnátka, tedy zda se jedná o léčbu pomocí fixního nebo snímacího ortodontického aparátu.

Pokud je zvolena léčba pomocí fixního ortodontického aparátu, jsou z prostředků veřejného zdravotního pojištění smluvním partnerům hrazeny výkony: počínaje vstupním vyšetřením včetně rentgenologických vyšetření či analýzou modelů, přes nasazení fixního aparátu (nacementování kroužků, nalepení zámků, nasazení intraorálního oblouku), následné kontroly léčby (zahrnují kontrolní vyšetření a navázání či převázání celého oblouku, lékař tento výkon může vykázat pojišťovně k úhradě ve frekvenci jedenkrát za čtvrtletí v celkovém počtu 16x) až po sejmutí fixního aparátu. Výše úhrad se řídí platnou úhradovou vyhláškou vydávanou MZ ČR, pro rok 2024 č. 319/2023 Sb., příloha č. 11.

Hrazené jsou výkony počínaje vstupním vyšetřením s potřebnými rentgenologickými vyšetřeními či analýzou modelů, přes nasazení fixního aparátu (nacementování kroužků, nalepení zámků, nasazení intraorálního oblouku) a kontroly léčby, až po sejmutí fixního aparátu. Kontrola léčby zahrnuje kontrolní vyšetření a navázání či převázání celého oblouku a lékař tento výkon může vykázat pojišťovně k úhradě ve frekvenci jedenkrát za čtvrtletí. Výše úhrad se řídí platnou úhradovou vyhláškou vydávanou MZ ČR, pro rok 2023 č. 315/2022 Sb., příloha č. 11.

Pokud je zvolena léčba pomocí snímacího ortodontického aparátu, jsou z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazeny veškeré výkony lékaře, OZP hradí plně diagnostiku ortodontických vad včetně rtg snímků, modelů, zahájení a průběh léčby - tzn. i vlastní kontroly léčby snímatelným aparátem ve výši dané úhradovou vyhláškou ve frekvenci 1x za čtvrtletí v celkovém počtu 16x. Výše úhrad samotných snímacích aparátů – ortodontických výrobků, které jsou zhotovovány v zubních laboratořích, je stanovena příslušným číselníkem VZP (detailně určuje výši úhrad dle kategorie ortodontické vady (pacient je zařazen do příslušné kategorie na začátku léčby) a typu aparátu). Číselník Stomag VZP se řídí přílohou 4 zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění, u stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění pak Cenovým rozhodnutím MZČR.

Konkrétní typy úhrady snímacích aparátů ze strany zdravotní pojišťovny:

O možnostech léčby ortodontické vady a výši spoluúčasti pacienta/zákonného zástupce v daném konkrétním případě musí pacienta informovat jeho stomatolog, a to ještě před zahájením léčby. Pacient/zákonný zástupce musí s navrženou variantou a stanovenou cenou souhlasit.

Pacienti kategorie A – zařazeni dle rozlišovacího kritéria A (Tabulka 3 přílohy 4 zákona 48/1997 Sb. v pozdější novelizaci zákona 371/2021 Sb.) pacienti s rozštěpy rtu, čelisti a patra, pacienti s vrozenými celkovými vadami a systémovým onemocněním s ortodontickými projevy, pacienti s mnohočetnými hypodonciemi (nezaloženými, chybějícími zuby v počtu 6 a více v jedné čelisti-nezapočítávají se třetí moláry) mají nárok na plnou úhradu ortodontické léčby včetně materiálu. V této souvislosti indikované implantace zubů (implantace zubů, augmentace nejsou hrazeny dle přílohy 1 zákona 48/1997 Sb.) lze schválit zdravotní pojišťovnou pouze na základě podané žádosti o schválení ošetřujícím lékařem, kdy pacient splňuje podmínky výjimečné úhrady a jedná se o jedinou možnou variantu léčby s ohledem na zdravotní stav pacienta.

Práva a povinnosti pacientů naleznete na odkazu: https://www.mzcr.cz/category/agendy-ministerstva/kvalita-a-bezpeci-zdravotnich-sluzeb-prava-a-povinnosti-pacientu/