Přispívá OZP na zubní rovnátka?

Nutno upozornit, že nejprve je třeba specifikovat, zda se dotaz týká pevného - fixního aparátu nebo snímacího. Jde o odlišný způsob léčby ortodontické vady a liší se i způsobem úhrady. Pevná rovnátka zaznamenala v posledních 20 letech značného rozšíření. Léčba je účinná, rychlá, ale i drahá.

U běžných ortodontických vad je nutná finanční spoluúčast pacienta na úhradě materiálu pro výrobu rovnátek. Je však třeba rozlišovat pevná a snímatelná rovnátka, tedy zda se jedná o léčbu pomocí fixního, nebo snímacího ortodontického aparátu.

Pokud je zvolena léčba pomocí fixního ortodontického aparátu, jsou z prostředků veřejného zdravotního pojištění smluvním partnerům hrazeny veškeré související výkony lékaře, a to bez omezení věkem pacienta, není ale hrazen materiál, neboli prefabrikované součástky ortodontických fixních aparátů (např. zámky, kroužky, intraorální oblouky). Pro úhradu použitého materiálu je tedy u fixních ortodontických aparátů vždy nezbytná spoluúčast pacienta na léčbě, která není nárokovatelná z veřejného zdravotního pojištění. Hrazené jsou výkony počínaje vstupním vyšetřením s potřebnými rentgenologickými vyšetřeními či analýzou modelů, přes nasazení fixního aparátu (nacementování kroužků, nalepení zámků, nasazení intraorálního oblouku) a kontroly léčby, až po sejmutí fixního aparátu. Kontrola léčby zahrnuje kontrolní vyšetření a navázání či převázání celého oblouku a lékař tento výkon může vykázat pojišťovně k úhradě ve frekvenci jedenkrát za čtvrtletí. Výše úhrad se řídí platnou úhradovou vyhláškou vydávanou MZ ČR.

I pokud je zvolena léčba pomocí snímacího ortodontického aparátu, jsou z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazeny veškeré výkony lékaře, OZP hradí plně diagnostiku ortodontických vad včetně rtg snímků, modelů, zahájení a průběh léčby - tzn. kontroly léčby snímatelným aparátem ve výši dané úhradovou vyhláškou ve frekvenci 1x za čtvrtletí. Výše úhrad samotných snímacích aparátů - ortodontických výrobků, které jsou zhotovovány v zubních laboratořích, je stanovena příslušným číselníkem VZP. Jeho obsah se řídí Zákonem č. 48/1997 Sb., u stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění Cenovým rozhodnutím 1/2019/FAR.
Dle číselníku se stanovuje také kategorizace ortodontické vady pro úhradu ortodontických výrobků. Konkrétní výše případné úhrady snímacích aparátů ze strany zdravotní pojišťovny - plná úhrada, 80% či 50% úhrada - se odvíjí od typu postižení. Na částečně hrazené výrobky je stanovena maximální úhrada dle platného číselníku, na doplatku se podílí pacient dle kalkulovaných cen příslušné ordinace.

U méně závažných ortodontických vad (u tzv. ostatních anomálií zubů a skusu, které v příloze zákona nejsou dále specifikovány) zdravotní pojišťovna nehradí snímací ortodontické aparáty dospělým nad 18 let; dětí do 18 let se v tomtéž případě týká 50% úhrada. O možnostech léčby ortodontické vady a výši spoluúčasti pacienta v daném konkrétním případě musí pacienta informovat jeho stomatolog, a to ještě před zahájením léčby. Pacient musí s navrženou variantou a stanovenou cenou souhlasit.

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím