Mohu si vybrat zubního lékaře?

Každý pojištěnec kterékoli zdravotní pojišťovny má podle zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění, právo na svobodnou volbu lékaře, který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně. Toto právo může uplatnit jednou za tři měsíce. Registrací u praktického zubního lékaře, který je ve smluvním vztahu k OZP, má pojištěnec zajištěno, že kapitační platbu a stomatologické výkony, tzv. standardní péče za něj bude OZP hradit přímo poskytovateli zdravotních služeb - konkrétně smluvnímu zubnímu lékaři a klient si bude hradit jen nadstandardní péči, nehrazené zdravotní výkony, stomatologické výrobky částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo nehrazené stomatologické výrobky.

Úhrada stomatologických výrobků je proplácena v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 4 zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění a Cenového rozhodnutí MZ ČR jak smluvnímu registrujícímu, tak i neregistrujícímu smluvnímu zubnímu lékaři například v případě zástupu.

Seznam smluvních poskytovatelů zdravotní péče OZP a poskytovatelů, kteří registrují nové pacienty, je v současnosti uveden na internetové adrese OZP - Mapa smluvních partnerů a na www.dent.cz.