Které zubní výkony patří mezi výkony standardní a tedy plně hrazené ze zdravotního pojištění?

Stomatologická péče je z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazena v roce 2022 zubním lékařům dle přílohy č. 11 platné úhradové vyhlášky č. 396/2021 Sb., která stanovuje přesné podmínky úhrad jednotlivých stomatologických výkonů včetně jejich ceny. Tato vyhláška je k nahlédnutí na našich stránkách OZP nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR nebo Ministerstva vnitra ČR.

V platném seznamu zdravotních výkonů dle zákonného předpisu je obsažena pouze část léčebných postupů používaných v moderní stomatologii. Zubní lékař má za povinnost informovat svého pacienta o všech dostupných metodách léčby, a to jak hrazených, tak i nehrazených. O zvolené léčebné metodě pak rozhoduje lékař dle svého odborného uvážení a po dohodě s pacientem. Zvolí-li léčebný postup, který není uveden v seznamu výkonů, je plně oprávněn stanovit cenu na základě věcné regulace cen příslušné ordinace.