Které výplně zubů jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění?

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je v roce 2023 hrazeno ošetření zubu definitivní výplní v rozsahu a za podmínek stanovených dle platné úhradové vyhlášky č. 315/2022 Sb. smluvním zubním lékařům následujícím způsobem:

Úhrady definitivních výplní jsou regulovány frekvenčním omezením, tzn. 1x na zub za 365 dní. Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň byla zhotovena z důvodu úrazu daného zubu nebo z důvodu komplikací ošetřeného zubu - zánět dřeně nebo v případě zvýšené kazivosti v důsledku závažného celkového onemocnění.

Smluvní lékař má za povinnost informovat pacienta/zákonného zástupce o všech možných variantách ošetření, tedy i o nehrazených metodách, v případě, že je zvolena nadstandardní metoda léčby, se kterou musí pacient/zákonný zástupce předem souhlasit, je lékař oprávněn stanovit cenu za tyto výkony dle kalkulovaných cen dané ordinace. Tato přímá platba pak není ze zákona nárokovatelná z prostředků veřejného zdravotního pojištění.