Které výplně zubů jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění?

Ošetření zubu definitivní výplní je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění v 2024 v rozsahu a za podmínek stanovených dle platné úhradové vyhlášky č. 319/2023 Sb. smluvním zubním lékařům následujícím způsobem:

Úhrady definitivních výplní jsou regulovány frekvenčním omezením, tzn. 1x na zub za 365 dní. Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň byla zhotovena z důvodu úrazu daného zubu nebo z důvodu komplikací ošetřeného zubu - zánět dřeně nebo v případě zvýšené kazivosti v důsledku závažného celkového onemocnění.

Smluvní lékař má za povinnost informovat pacienta/zákonného zástupce o všech možných variantách ošetření, tedy jak o hrazených, tak i o nehrazených metodách. V případě, že je zvolena nadstandardní metoda léčby – nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, se kterou musí pacient/zákonný zástupce předem souhlasit, je lékař oprávněn stanovit cenu za nehrazené výkony dle kalkulovaných cen dané ordinace. Tato přímá platba pak není ze zákona nárokovatelná z prostředků veřejného zdravotního pojištění.