Je péče poskytnutá dentální hygienistkou hrazena z veřejného zdravotního pojištění?

V rámci orálního zdraví je požadavek na dokonalou hygienu ze strany zubního lékaře oprávněný a těžko se dá zpochybnit. Lékař však nemůže podmiňovat registraci, preventivní prohlídku či ošetření pacienta jeho souhlasem s nehrazenou péčí u dentální hygienistky. I když se pacient rozhodne, že o ni nemá zájem, je lékař povinen poskytnout mu takovou hrazenou péči, která je obsažena ve výkonech hrazených z veřejného zdravotního pojištění - viz výkony:

Komplexní péče dentální hygienistky je služba nehrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

OZP přispívá v rámci preventivních programů na tuto specializovanou individuální péči o ústní hygienu kupóny na dentální hygienu a to až do výše 2 000 Kč za rok.

Činnost, kterou je oprávněna dentální hygienistka provádět dle §16 vyhlášky č. 55/2011 Sb. je součástí poskytované zdravotní služby zubního lékařství. Některé výkony může provádět samostatně, jiné pod dohledem zubního lékaře na základě jeho doporučení. Péče dentální hygienistky znamená v oboru zubního lékařství rozšíření spektra poskytovaných služeb. Dentální hygienistka samostatně provádí výchovnou činnost v rámci péče o orální zdraví, např. na základě vyšetřených indexů hodnotí stav hygieny, stav chrupu, závěsného aparátu zubu a podobně a navrhuje individuální postup při provádění domácí hygieny dutiny ústní, provede nácvik pomůcek dentální hygieny a další edukaci v rámci péče o zdravou dutinu ústní. Dále provádí odstranění zubního kamene, plaku, popř. tzv. depuraci - vyčištění zubů leštícími pastami nebo tzv. pískováním - airflow a následnou aplikaci ochranných přípravků jako jsou fluoridové gely, pasty, pěny nebo ochranné laky, popř. některé úkony v souvislosti s bělením zubů (např. otisky na nosiče bělení, kontrola po domácím bělení) nebo aplikaci zubních šperků apod.

Dentální hygienistka může provádět i určité činnosti v rámci agregovaných hrazených výkonů

při zajištění odborného dohledu praktického zubního lékaře, nemůže však poskytnout tyto výkony v celém rozsahu, například stanovení komplexního léčebného plánu náleží výlučně zubnímu lékaři stejně jako posouzení onkologické prevence a podobně.