Je na stomatologické výrobky poskytována nějaká záruka?

Dle právní úpravy Občanského zákoníku z roku 2011 se na stomatologické výrobky vztahuje záruční lhůta 24 měsíců. V praxi to znamená, že opravy náhrad jako je prasklá, zlomená náhrada, zub vypadlý z náhrady, oprava retenčních prvků náhrad jsou opravy v záruce odevzdaného výrobku a nelze za ně požadovat finanční náhradu.

Ostatní typy oprav jako je např. rebase nebo rozšíření stávající zubní náhrady jsou hrazeny po 6 měsících od odevzdání této náhrady. Obecně platí, že do doby 6 měsíců od odevzdání stomatologického výrobku, který je považován za individuálně zhotovený výrobek, může pacient uplatnit právo z vady na tento nový výrobek u zubního lékaře, který tento výrobek nechal zhotovit. Záruční lhůta stomatologických výrobků začíná běžet od převzetí výrobku pacientem. Zákonnou záruku je nutno uplatnit u zubního lékaře/provozovatele zubní praxe/ nikoli v laboratoři.

Zdravotní pojišťovny nehradí ztracené nebo nedbalým zacházením zničené stomatologické náhrady, léčebné a rehabilitační pomůcky nebo ortodontické aparáty. Dále nehradí odstranění vad, na které se vztahuje zákonná záruka.

V případě nedohody mezi pacientem a ošetřujícím lékařem řeší další spory ohledně posouzení kvality výrobku oblastní Česká stomatologická komora podle místa pracoviště lékaře nebo přímo revizní komise ČSK. Výsledek tohoto řízení by pojištěnec měl následně zaslat OZP, jde o případy, kdy OZP uhradila výrobek plně nebo částečně a jeho další možná úhrada z veřejného zdravotního pojištění je podmíněna naplněním, tzv. životnosti.

Práva a povinnosti pacientů naleznete na odkazu: https://www.mzcr.cz/kvalitaabezpeci/obsah/prava-pacienta_2401_18.html

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím