Je na stomatologické výrobky poskytována nějaká záruka?

Dle právní úpravy Občanského zákoníku z roku 2011 se na stomatologické výrobky vztahuje záruční lhůta 24 měsíců. V praxi to znamená, že opravy náhrad jako je prasklá, zlomená náhrada, zub vypadlý z náhrady, oprava retenčních prvků náhrad jsou opravy v záruce odevzdaného výrobku a nelze za ně požadovat finanční náhradu.

Ostatní typy úprav jako je např. rebase nebo rozšíření stávající zubní náhrady jsou hrazeny po 6 měsících od odevzdání této náhrady. Obecně platí, že do doby 6 měsíců od odevzdání stomatologického výrobku, který je považován za individuálně zhotovený výrobek, může pacient uplatnit právo z vady na tento nový výrobek u zubního lékaře, který tento výrobek nechal zhotovit. Záruční lhůta stomatologických výrobků začíná běžet od převzetí výrobku pacientem a jeho vykázání na zdravotní pojišťovnu. Zákonnou záruku je nutno uplatnit u zubního lékaře/provozovatele zubní praxe/ nikoli v laboratoři.

Zdravotní pojišťovny nehradí ztracené nebo nedbalým zacházením zničené stomatologické náhrady, léčebné a rehabilitační pomůcky nebo ortodontické aparáty. Dále nehradí odstranění vad, na které se vztahuje zákonná záruka.

V případě neuznané reklamace ze strany zubního lékaře řeší další posouzení kvality výrobku výhradně soudní znalec v oboru zubního lékařství, kompletní seznam soudních znalců je na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.

Pokud je znalecký posudek se závěrem, že reklamace byla oprávněná, měl by pojištěnec následně zaslat OZP tuto informaci, jde o případy, kdy OZP uhradila výrobek plně nebo částečně a jeho další možná úhrada z veřejného zdravotního pojištění je podmíněna naplněním, tzv. životnosti.

Práva a povinnosti pacientů naleznete na odkazu: https://www.mzcr.cz/kvalitaabezpeci/obsah/prava-pacienta_2401_18.html

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím