Je na stomatologické výrobky poskytována nějaká záruka?

Dle právní úpravy Občanského zákoníku z roku 2011 se na stomatologické výrobky vztahuje záruční lhůta 24 měsíců. V praxi to znamená, že opravy náhrad jako je prasklá, zlomená náhrada, zub vypadlý z náhrady, oprava retenčních prvků náhrad jsou opravy v záruce odevzdaného individuálně zhotoveného výrobku a nelze za ně požadovat finanční náhradu.

Zdravotní pojišťovny nehradí ztracené nebo nedbalým zacházením zničené stomatologické náhrady, léčebné a rehabilitační pomůcky nebo ortodontické aparáty. Dále nehradí odstranění vad, na které se vztahuje zákonná záruka.

V případě, že pacient reklamuje zhotovený stomatologický výrobek, uplatňuje právo z vady, směřuje tuto reklamaci ke zhotoviteli, tedy k ošetřujícímu lékaři, který tento výrobek nechal zhotovit. Pacient může rovněž požádat o tzv. druhý názor jiného zubního lékaře, který může posoudit zhotovenou protetickou práci, popřípadě ve složitějších případech může požádat o posouzení soudním znalcem v oboru stomatologie. V případě nedohody mezi pacientem a ošetřujícím lékařem řeší další spory Česká stomatologická komora podle místa pracoviště lékaře nebo přímo revizní komise ČSK. Výsledek tohoto řízení by pojištěnec měl následně zaslat OZP, jde o případy, kdy OZP uhradila výrobek plně nebo částečně a jeho další možná úhrada z veřejného zdravotního pojištění je podmíněna naplněním, tzv. množstevního limitu.